Ledergruppa

Unni Strand

Administrerende banksjef

Unni har vore adm.banksjef for Fjellbanken sidan 2016. Hun er utdanna handelsøkonom og har en rekke kurs innan organisasjon og ledelse, med bred erfaring frå både kommunal og privat verksemd. Ho har hatt ulike leiarstillingar blant anna i DNB.  Unni er en aktiv dame også på fritida med en rekke styreverv, og med stor interesse for trening og friluftsliv. 

Anne Kjæstad Veggum

Leder Forretningsutvikling, Økonomi og finans. Anne har også NK-funksjon

Anne har vært i Fjellbanken siden 2016 og har sittet i ledergruppa siden 2018.  Hun er utdannet statsautorisert revisor og Begynte i Fjellbanken som RiskController i 2016, etter ni år i EY. Anne er genuint opptatt av å skape bærekraftig vekst, gode arbeidsprosser og kvalitet.

Tone Nygård Engemoen

Leder HR, utvikling og kommunikasjon

Tone er utdannet yrkespedagog fra OsloMet. Hun
har grunnfag innen ledelse og diverse program innenfor kommunikasjon,
markedsføring og mestring. Tone starta i Fjellbanken våren `20 og har over
25 års erfaring med ledelse av endringsarbeid og utviklingsarbeid fra både
offentlig og privat sektor. Tone har vært en del av bankens ledelse siden 2020.

Arne Bjørgen

Leder Kundereise

Arne begynte i Fjellbanken hausten`21 og er den nyaste i ledergruppa. Arne har bedriftsledelse frå BI og har etter 20 år med kunden i fokus, nyttig erfaring og kompetanse. Med sitt samfunnsengasjement, sin sosiale og utadvendte framtoning og sin drivkraft leder han alle kunderetta funksjoner i banken og er med på videreutviklinga i Fjellbanken. 

Unni Strand
Adm. banksjef
905 27 485
Anne Kjæstad Veggum
Risk Controller
976 83 503
Tone Nygård Engemoen
Leder HR, utvikling og kommunikasjon
488 46 509