Ledergruppa

Unni Strand
Adm. banksjef
905 27 485
Pål Åge Sjurgard
Viseadm. banksjef / Banksjef privat
957 81 945
Nils Arne Haugen
Bedrift
907 70 162
Ola Aarvik
905 29 992
Ingvard Olstad
Banksjef Kundesenter
975 43 825
Anne Kjæstad Veggum
Risk Controller
976 83 503
Kristin Nygård Lonbakken
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
+47 916 97 947