Ledergruppa

Unni Strand

Administrerende banksjef

 

 

Unni har vært adm.banksjef for Fjellbanken siden 2016. Hun er utdanna handelsøkonom og har en rekke kurs innen organisasjon og ledelse, med bred erfaring fra både kommunal og privat virksomhet. Hun har hatt ulike lederstillinger blant annet i DNB. Unni er en aktiv dame også på fritida med en rekke styreverv, og med stor interesse for trening og friluftsliv. 

sb1ls-unni-1280x1280

Anne Kjæstad Veggum

Leder Forretningsutvikling, Økonomi og finans. Anne har også NK-funksjon

 

 

Anne har vært i Fjellbanken siden 2016 og har sittet i ledergruppa siden 2018.  Hun er statsautorisert revisor og begynte i Fjellbanken som RiskController i 2016, etter ni år i EY. Anne er genuint opptatt av å skape bærekraftig vekst, gode arbeidsprosser og kvalitet.

Tone Nygård Engemoen

Leder HR, utvikling og kommunikasjon

 

 

Tone er utdannet yrkespedagog fra OsloMet. Hun har grunnfag innen ledelse og diverse program innenfor kommunikasjon, markedsføring og mestring. Tone starta i Fjellbanken våren `20 og har over 25 års erfaring med ledelse av endringsarbeid og utviklingsarbeid fra både offentlig og privat sektor. Tone har vært en del av bankens ledelse siden 2020.

Arne Bjørgen

Leder Kunder og marked

 

 

Arne begynte i Fjellbanken høsten 21 og er den nyeste i ledergruppa. Arne har bedriftsledelse fra BI og har etter 20 år med kunden i fokus, nyttig erfaring og kompetanse. Med sitt samfunnsengasjement, sin sosiale og utadvendte framtoning og sin drivkraft leder han alle kunderetta funksjoner i banken og er med på videreutviklinga i Fjellbanken. På hjemmebane er Arne sauebonde og svært samfunnsengasjert. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }