Vi bankar for Norddalen // Stryvo

sb1ls-stryvo-sveiser

INDUSTRIEVENTYRET

Dei sa Skjåk ikkje kunne gjere det. Så i Bismo gjer dei det. Sveisar skreddarsaum for offshorenæringa.

I eit industriområde like høgt over havoverflata som olja og gassen ligg under ho – krinsa av fjell, furuskog og fordomar om at slik næringsverksemd rett og slett er umogleg i steinrøysa. Der finn du industrihallane til Stryvo Bismo. Oljeleverandør i særklasse.

MOT NORMALT. – Dei driv med offshore i Skjåk. Det skal rett og slett ikkje gå an, humrar Sigbjørn Oppheim. 

Industrirådgjevaren i Sparebank 1 Lom og Skjåk trippar av iver over å vise oss inn i det aller heilagaste – produksjonshallen på Stryvo Bismo der fem prosessanlegg til oppdragsverdi
10 millionar om få dagar er klare for eit langt liv i oljenasjonen si teneste. Vi snakkar skreddarsaum utført med sveiseapparat, for levering til Heidrun-plattforma i Nordsjøen. Slik blir nok eit kapittel skrive i industrieventyret i Bismo – der Stryvo har suksessverksemdene Glasopor og Interfil som næraste naboar.

– Tre industriverksemder som alle representerer bransjar som ikkje naturleg høyrer heime i Skjåk, slår Oppheim fast:

– Det er derfor det er så himla artig å heie dei opp og fram.

EG FANN, EG FANN. Då gamle Bismo Industrier gjekk konkurs for snart fem år sidan, tok oljeeventyret bråslutt i Skjåk. Trudde dei fleste. Men eit knippe eventyrlystne askeladdar la i veg vestover med salsprospektet på minnebrikka på oppdrag frå kreditor Sparebank 1 Lom og Skjåk. Så snart dei nådde kysten, vart det napp.

– For oss i Stryvo som dei siste åra har vokse raskt frå basa i Stryn, var dette på mange vis å kome til dekka bord, fortel dagleg leiar Per Kåre Holmøy:

– Vi tok over industrihallane, maskinparken, brorparten av dei tilsette, og fekk spisskompetansen på kjøpet. 

 

I dag har Holmøy eit titals sveisarar, industrimontørar, platearbeidarar, elektrikarar og ingeniørar i sving i Skjåk øvst i Gudbrandsdalen. Arbeidskrafta er påliteleg, ordretilgangen solid og ingeniørkompetansen nyt heile konsernet godt av. Kort sagt: Holmøy skulle gjerne tilsett fleire gudbrandsdølar. 

TREDOBLING. – Gjennom etableringa i Skjåk har Stryvo fått solid innpass som leverandør til vasskraftindustrien, og opna nye marknader. Utfordringa i Norddalen er å få tak i nok fagfolk som kan utføre oppgåvene, seier Per Kåre Holmøy.

Til gjengjeld er ringverknadane av eitt par hender i arbeid enorme. Tommelfingerregelen seier at éin industriarbeidar gjev grunnlag for tre andre arbeidsplassar lokalt gjennom handel, transport og tenesteyting. Ikkje rart kundekontakt Sigbjørn Oppheim står fremst i heiagjengen.

SMÅDRIFTSFORDELAR. – Som lokal bank har vi fordel av å kunne snu oss kjapt og levere finansiering raskt fordi vi kjenner kundane våre så godt. «Smådriftsfordelar» kallar vi det,
humrar industrikontakt Oppheim - vel vitande om at Sparebank 1 Lom og Skjåk er kjerringa mot straumen i ei tid der andre bankar sentraliserer og skalerar opp.

For vestlendingen Per Kåre Holmøy som har leda Stryvo inn i kraftig vekst i austerled, er støtta frå lokalbanken øvst i Gudbrandsdalen nær gull verdt:

– Å ha ein bank som forstår kva vi driv med, er frampå og tilbyr fleksibel finansiering er over tid langt viktigare for vekstpotensialet i verksemda vår enn rentenivået, seier Holmøy – til samtykke frå kundekontakt Oppheim:

– Tru meg, det er alt anna enn enkelt å kommunisere med multinasjonale oljeselskap i Singapore.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }