Gunnar sin skitur - januar

sb1ls-turtips-gunnar

Høvringen-Vadbua-Skogsætrin-Høvringen

Hver og en av oss har sin favorittløype som man gjerne går flere ganger i løpet av vinteren. En av mine favoritter er den preparerte løypa Høvringen-Vadbua-Skogsætrin-Høvringen. Denne løypa går i grensetraktene mellom Sel og Dovre kommuner. Løypa starter i skogsterreng, bringer deg inn i høyfjellet, før siste delen går gjennom trolsk furuskog i Vardamorkje tilbake til Høvringen.

Hver og en av oss har sin favorittløype som man gjerne går flere ganger i løpet av vinteren. En av mine favoritter er den preparerte løypa Høvringen-Vadbua-Skogsætrin-Høvringen. Denne løypa går i grensetraktene mellom Sel og Dovre kommuner. Løypa starter i skogsterreng, bringer deg inn i høyfjellet, før siste delen går gjennom trolsk furuskog i Vardamorkje tilbake til Høvringen.

Løypa starter ved Øigardseter Fjellstue på Høvringen. Løypa følger Vardamorkvegen før den går videre langs Juvsholsetervegen forbi de tre gamle setrene som kalles Ruphussetrene. Etter å ha passert Juvsholsetra, den øverste av setrene, stiger det oppover til Vesle Vardehø, og løypa runder rundt Vardehø. Bak Vardehø deler løypa seg med mulighet for å kjøre ned til Skogsætrin. Ta imidlertid til høyre i krysset og følg løypa inn mellom Mjølrakkhaugene der det stiger slakt oppover til Vadbua.

Ved Vadbua kan du raste i solveggen på godværsdager, før du får god fart i den lange nedkjøringen til Skogsætrin. På Skogsætrin kan du legge turen innom Dovrehytta når den er åpen. Fra Dovrehytta følger du skogsløypa gjennom hyttefeltet mot Høvringen. I enden av hyttefeltet er det bygd en gapahuk der det kan passe å ta en pause. Turen går videre gjennom furuskogen. Etter vel en kilometer kommer et nytt kryss. Tar du løypa til venstre så er det tilnærmet flatt fram til en siste bakke ned mot utgangspunktet ved Øigardseter Fjellstue. Velger du løypa til høyre i krysset, så kjører du over Ljosmyra. Videre passeres søre Lurven før det er svak stigning opp langs Ljosmyrvegen, og du får den siste nedkjøringen over brua, og videre fram til Øigardseter Fjellstue.

Løypa kan gås i motsatt retning, men da med en lang stigning fra Skogsætrin til Vadbua.

Lengde: 10-12 kilometer, litt avhengig av løypevalgene.
Natur: Skogsterreng og høyfjellsterreng.
Vanskelighetsgrad: Lett stigning fram til Vadbua, fin nedkjøring til Skogsætrin og kupert/flatt tilbake til Høvringen.
Preparering: Se skisporet.no. (Høvringen-Skogsætrin-Dovre)

Til å dele neste måneds turtips så utfordrer jeg en kollega i staben i Fjellbanken, Kjell Ola Haugen.

God Tur!

Fjellhilsen fra
Gunnar Grindstuen
senior kunderådgiver bedrift

sb1ls-turtips-gunnar-2
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }