sb1ls-fjellbanken-tverrbytthornet

Gavemidler

Det er viktig for oss alle at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange.

Som en del av vårt samfunnsoppdrag, gir vi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av.

Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter. Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Vi støtter prosjekt innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid som har allmennyttige formål. Lag og foreninger i Lom, Skjåk, Vågå, Dovre og Lesja kan søke.

Fristen gikk ut 27.01.2024

Tildelingen på gavemidler godkjennes av Generalforsamlingen i midten av mars hvert år.
Alle søknader som går på arrangement/tilstelninger som skal avholdes før den tid, kommer derfor ikke med i behandlingen.
Som et alternativ kan det søkes som sponsormidler, så sant det er mulighet for gjenytelse knyttet opp mot det som det søkes om.

Disse kan søke gavemidler

Lag og foreninger som har sitt kundeforhold i SpareBank 1 Lom og Skjåk kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. 

Har du et lag/forening med flere undergrupper eller med mange ulike prosjekt, så trenger ikke legge inn en søknad for hver. Kun èn søknad som beskriver de aktivitetene/prosjektene det søkes til.