Samfunnsansvar

Gavemidler

Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange.

Som en del av vårt samfunnsoppdrag, gir vi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av.

Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter. Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Vi støtter prosjekt innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid som har allmennyttige formål. Lag og foreninger i Lom, Skjåk, Vågå, Dovre og Lesja kan søke.

Frist: 27. januar 2023