Søk gavemidler


Frist: 27.januar 2021
 
Ein del av bankens overskot for 2020 vil bli delt ut som gaver til allmennyttige føremål.
Lag og organisajonar i kommunane Lom, Skjåk, Vågå, Lesja og Dovre som ynskjer å koma i betraktning må sende søknadskjema til banken innan 27.januar 2021.

Søk gavemidler