Søk gavemidler


Frist: 28.januar 2019
 
Ein del av bankens overskot for 2018 vil bli delt ut som gaver til allmennyttige føremål.
Lag og organisajonar i kommunane Lom, Skjåk, Vågå, Lesja og Dovre som ynskjer å koma i betraktning må sende søknadskjema til banken innan 28.januar 2019.

Søk gavemidler

NB! Søknader som ikkje har påført kontonummer blir ikkje behandla.