Samfunnsansvar

Søk støtte

Vi ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter.


Hvem kan søke om støtte?

Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Vi støtter prosjekt innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.

Lag og foreninger i Lom, Skjåk, Vågå, Dovre og Lesja kan søke.