Sponsor

 
Sponsing er den kommersielle delen av vårt samfunnsansvar og inngår som en del av banken sin markedsføring. Vi ønsker å benytte våre sponsorat til å skape gode relasjoner til bankens kunder, og stolthet og motivasjon hos våre ansatte.

 

sb1ls-dombas-ski
  • Sponsing skal skape bred aktivitet i regionen vår
  • Skape gode assosiasjoner til banken
  • Øke kjennskap til vår merkevare

Grunnfjellet av våre samarbeidsavtaler er med frivillige lag og foreninger. Disse skal bidra til å skape bred aktivitet i regionen vår.I tillegg samarbeider vi med flere idrettslag og kulturorganisasjoner.Disse skaper liv og røre. De bidrar til å gjøre regionen vår til et attraktivt sted å bo, og til en spennende destinasjon å besøke.