Talentstipend

Er du i alderen 15-25 år, bor eller kommer fra bankens geografiske markedsområder, som er kommunene Lesja, Dovre, Vågå, Lom og Skjåk, og har et talent innenfor idrett eller kunst/kultur? Da kan du søke SpareBank 1 Lom og Skjåk sitt Talentstipend.

Målet med et talentstipend er å stimulere talentfull ungdom i regionen vår til å utvikle sitt talent som bidrar til å muliggjøre store drømmer. Vise at selv om en er fra en liten plass, finnes det muligheter. Videre skal talentstipend bidra til å gjøre området vårt attraktivt, sikre at regionen tilføres mangfold og kreativitet på ulike områder i samfunnslivet. Vi ønsker å skape stolthet, gode forbilder og være en god støttespiller.

 

HVEM KAN SØKE

Talentstipendet utdeles til enkeltpersoner som utmerker seg innen idrett og kunst/kultur.

 

HVA SER JURYEN ETTER

Juryen består av 4 medlemmer og disse velges ut fra kriteriene som er gitt her. Juryen ser etter talent som er med på å inspirere og utvikle, fra arenaer innen idrett (vi bruker Norges Idrettsforbund sitt liste) og kultur; slik som musikk, dans, drama, kokkekunst, bilde- og scenekunst etc.

Fellesnevneren er at de har stå-på-vilje, utgjør en forskjell, motiverer andre, rett og slett utmerker seg i sitt felt fra regionen her. 

 

HVA FÅR STIPENDVINNERNE

Det deles ut et hovedstipend på 50 000 kroner i hver klasse (idrett og kunst/kultur) I tillegg deles det ut 15 stipend på 15 000 kroner på tvers av de to klassene.

 

TILDELING

Stipendvinnerne inviteres til en stipendutdeling for talentene og deres gjester. Gjennom markeringen ønsker vi at talentene skal bli gjort stas på og komme frem i lyset gjennom god pressedekning i ulike sosiale og lokale medier.

 

Er dette noe for deg, så søk her. Søknadsfrist 18.november, utdeling vil være helt inntil jul, datoen kommer vi tilbake til.