Talentstipend

Er du i alderen 15-28 år, bor eller kommer fra bankens geografiske markedsområder i Nord-Gudbrandsdalen, som er kommunene Lesja, Dovre, Vågå, Lom og Skjåk, og har et talent innenfor idrett eller kunst/kultur? Da kan du søke SpareBank 1 Lom og Skjåk sitt Talentstipend.

Målet med et talentstipend er å stimulere talentfull ungdom i regionen vår til å utvikle sitt talent som bidrar til å muliggjøre store drømmer. Vise at selv om en er fra en liten plass, finnes det muligheter. Videre skal talentstipend bidra til å gjøre området vårt attraktivt, sikre at regionen tilføres mangfold og kreativitet på ulike områder i samfunnslivet. Vi ønsker å skape stolthet, gode forbilder og være en god støttespiller.

 

  • HVA SER JURYEN ETTER

Juryen består av 4 medlemmer og disse velges ut fra kriteriene som er gitt her. Juryen ser etter talent som er med på å inspirere og utvikle, fra arenaer innen idrett (vi bruker Norges Idrettsforbund sin liste) og kultur; slik som musikk, dans, drama, kokkekunst, bilde- og scenekunst etc.
Fellesnevneren er at de har stå-på-vilje, utgjør en forskjell, motiverer andre, rett og slett utmerker seg i sitt felt fra regionen her. 

 

  • HVA FÅR STIPENDVINNERNE

Det deles ut et hovedstipend på 50 000 kroner i hver klasse (idrett og kunst/kultur) I tillegg deles det ut 15 stipend på 15 000 kroner på tvers av de to klassene.

 

  • HVEM KAN SØKE

Talentstipendet utdeles til enkeltpersoner som utmerker seg innen idrett og kunst/kultur.
For å sikre mangfold og legge til rette for at nye søkere får muligheten til å vinne, settes en liten begrensning på søkeprosessen. Tidligere vinnere av 15 000,-, kan søke igjen. Vinnere som har mottatt hovedstipend på 50 000,-, kan ikke søke flere ganger.

 

  • TILDELING

Stipendvinnerne inviteres til en stipendutdeling for talentene og deres gjester. Gjennom markeringen ønsker vi at talentene skal bli gjort stas på og komme frem i lyset gjennom god pressedekning i ulike sosiale og lokale medier.

 

Søknadsfrist: 5. november 2023.   

Følg oss på Facebook og Instagram, der vil det komme mer info.

 

Hans buldrar