Kåret til Norges mest bærekraftige bank

Vi takker forbrukerne som har kåret oss til Norges mest bærekraftige bank 2019!

Karoline_barekraft_web.jpg

TOK IMOT UTMERKELSEN: Leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet, Karoline Bakka Hjertø, representerte SpareBank 1-alliansen under Sustainable Brand Index Awards 2019.

For tredje år på rad oppfatter forbrukerne SpareBank 1, deriblant SpareBank 1 Lom og Skjåk, som den mest bærekraftige merkevaren innen norsk bank- og finansbransje. Det viser Sustainable Brand Index, Norges største merkevarestudie om bærekraft.

- Det at forbrukerne oppfatter SpareBank 1 som den mest bærekraftige aktøren i bank og finans er både en stor ære og en stor inspirasjon. Vi bygger på en 200 år lang sparebanktradisjon, der et av formålene er å gi tilbake til samfunnet. Det er vi stolte av. Samtidig står vi i dag overfor store utfordringer innen samfunn, klima og miljø som bankene må være med og løse. Denne prisen er en inspirasjon til å brette opp ermene og jobbe enda hardere, sier Karoline Bakka Hjertø, bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 Østlandet. Hun mottok utmerkelsen på vegne av SpareBank 1-alliansen.

I kåringen Sustainable Brand Index er SpareBank i selskap med blant andre Tine, som topper rankingen på tvers av bransjer, og andre sterke bransjevinnere som Stormberg, Kiwi, NSB, Nordic Choice Hotels, IKEA, Statkraft, Tesla, Telenor og Gjensidige.

Stort folkelig engasjement for bærekraft

Mange nordmenn er engasjert i bærekraft. Ifølge 2019-rapporten fra Sustainable Brand Index diskuterer 64 prosent av oss bærekraft med familie og venner. Seks av ti er optimister og tror at vi kan løse klimakrisen. Om lag halvparten av norske forbrukere mener at redusert forbruk er det viktigste tiltaket for å løse klimakrisen, samt at ansvaret ligger på den enkelte. Bare en av fire mener det er opp til myndigheter og næringsliv å komme opp med løsninger.

Karoline Bakka Hjertø mener imidlertid at alle parter spiller viktige roller for å finne gode klimaløsninger for framtida.

- Innen bank skjer det enormt mye. Blant annet jobber vi med å følge opp veikartet for grønn konkurransekraft i finans, som ble lagt fram i fjor. Finansnæringens innsats er en viktig forutsetning for at Norge skal lykkes med å nå sine klimamål og omstilles til et lavutslippssamfunn, sier Hjertø.

 

Om kåringen

Sustainable Brand Index™ er Skandinavias største merkevareundersøkelse om bærekraft. Undersøkelsen har blitt gjennomført i Norge siden 2013, og den dekker de største merkevarene i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Merkevarene blir valgt på grunnlag av markedsandeler, omsetning, antall ansatte og generell merkevarebevissthet.Totalt består undersøkelsen av over 750 merkevarer. I 2019 har i alt rundt 50 000 respondenter blitt intervjuet i Norden og Nederland: 7700 i Norge, 18600 i Sverige, 7400 i Danmark, 10300 i Finland og 6000 i Nederland. Målgruppen for studiene er personer mellom 16 og 70 år i de ulike landene. Utvalget er representativt for befolkningssammensetningen i landene. Intervjuene ble gjennomført i januar–mars 2019. Her kan du se hele listen over årets vinnere.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }