Hvordan forvaltes pensjonen din?

Når du sparer til pensjon, kan pengene dine forvaltes på ulike måter. Uansett hvilken spareprofil du velger, kan du være trygg på at bærekraft og langsiktig verdiskapning blir ivaretatt hos oss.

Smilende eldre mann på surfebrett

Våre tre forvaltningsalternativer

For innskuddspensjon og pensjonssparing med investeringsvalg kan du velge mellom tre forvaltningsalternativer: aktiv-, svanemerket- og indeksforvaltning.

Alle tre er spesialtilpasset for langsiktig pensjonssparing og følger beste bærekrafts prosess innenfor sin forvaltningskategori. Alle har nulltoleranse for ulovlige aktiviteter og ekskluderer biologiske og kjemiske våpen, antipersonell miner, klasevåpen og kjernefysiske våpen. Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår med respekt for alle grunnleggende og internasjonalt anerkjente traktater og erklæringer.

 

Aktiv forvaltning

 • Investerer aktivt og fremtidsrettet i verdipapirfond både innenfor og utenfor SpareBank 1 sitt forvaltningsmiljø, med en gradvis økende overvekt for aksjefond mot SpareBank 1-forvaltede fond 1. halvår 2025.
 • Forvalterne har et bevisst forhold til verdsettelse og hvordan verdiene endrer seg under forskjellige markedsforhold, noe som gir gode muligheter for raskere innhenting etter markedsfall.
 • Hensynet til bærekraft er naturlig integrert og ivaretas gjennom kunnskapsbasert utvelgelse, fremtidsrettet eierstyring og aktiv dialog med klare forventninger til bedriftene i porteføljen.
 • Tillater mindre investeringer i eiendom og unoterte aksjer (Private Equity) for å ta del i en bredere verdiskapning og i fremtidsrettet, bærekraftig energi og infrastruktur.
 • Målet er å levere høyere avkastning enn indeksforvaltning, noe som er oppnådd siden oppstart for over 20 år siden.

Svanemerket forvaltning

 • Den svanemerkede forvaltningen benytter samme forvaltningsmetodikk som indeksforvaltning, og har dermed samme kostnadsnivå og ellers mange av de samme egenskapene.
 • Bærekraft ivaretas gjennom en utvidet eksklusjonsliste hvor blant annet investering i all fossil energi (olje, gass og kull) samt bedrifter som assosieres med våpen-, tobakk- alkohol- og spillindustrien, utelukkes.
 • Avsetninger knyttet til uførhet blir forvaltet i vår kollektivportefølje som følger våre retningslinjer for ansvarlige investeringer. 
 • Målet er å levere avkastning lik gjennomsnittet av selskaper som rangeres høyt på ulike kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse (ESG), og vil avvike fra indeksforvaltning.

Indeksforvaltning

 • Indeksforvaltning kalles ofte passiv forvaltning, fordi man har som mål å kopiere markedsavkastningen så billig som mulig.
 • Det er normalt de største bedriftene i markedet som man får en eierandel i gjennom indeksfond.
 • Bærekraft ivaretas gjennom en eksklusjonsliste som er basert på Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet).
 • Tillater mindre investeringer i eiendom.
 • Målet er å levere avkastning lik gjennomsnittet i markedet, f.eks. det globale aksjemarkedet dersom man sparer i et globalt aksjefond.

Hvordan settes sparingen din sammen?

Vi gjør det enkelt for deg å starte sparing hos oss. Vi anbefaler en spareprofil som passer din alder, men tilbyr også fem forskjellige spareprofiler med ulik andel aksjefond.

Det er forbundet med høyere risiko å spare i aksjer enn i renter, men over lengre perioder har aksjer historisk sett gitt høyere avkastning. Hvis du har mange år med sparing foran deg, bør du ha en høyere andel aksjer i pensjonsprofilen din. Når du nærmer deg pensjonsalderen, bør du trappe ned aksjeandelen for å redusere risiko og sikre best mulig gevinst.

Hvilke spareprofiler kan jeg velge mellom når jeg sparer til pensjon?

Når du starter sparingen din hos oss, gjør vi det enkelt for deg ved å foreslå vår alderstilpassede spareprofil. Dette betyr at sparingen tilpasses alderen din, og at du tar mindre risiko jo eldre du blir – andelen aksjer reduseres, og andelen rentefond økes. Dette tilbudet gjelder for alle sparealternativene våre (aktiv, indeks eller svanemerket). 

En viktig grunn til å justere sparingen er ikke å selge aksjer og kjøpe renter, men heller å kjøpe aksjer tidlig i pensjonsplanen din for å maksimere tiden du eier aksjer og dermed øke sjansene dine for en god pensjon med lav risiko.

 

Alternative spareprofiler

Hvis du ikke ønsker vår alderstilpassede spareprofil, kan du selv velge fordelingen mellom aksjer og renter/eiendom. Dette kan du endre i nettbanken eller mobilbanken. Totalt tilbyr vi fem forskjellige spareprofiler med aksjefondsandel fra 0 til 100 prosent. Du kan bytte spareprofil uten skattemessige konsekvenser.

De fire profilene "aksjer", "offensiv", "moderat" og "forsiktig" reduserer gradvis aksjeandelen de siste 10 årene før du starter å ta ut pengene. Hvis du ikke ønsker denne nedtrappingen, kan du velge en annen profil eller velge bort nedtrappingen. Dette kan du gjøre i nettbanken, mobilbanken eller i Min pensjon, hvis du ikke er bankkunde i Sparebank 1.

Spareprofil aksjer

I spareprofilen aksjer investeres alle sparepengene dine i aksjer. Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av høy avkastning, og som er villig til å ta høy risiko. 

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil aksjer

I spareprofilen offensiv investeres sparepengene dine i både aksjer og renter. Totalt investeres 75 prosent aksjer og 25 prosent renter. Spareprofilen passer for deg som er opptatt av avkastning og er villig til å ta en del risiko.

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil offensiv

I spareprofilen moderat investere sparepengene dine i både aksjer og renter. Totalt investeres 50 prosent aksjer og 50 prosent renter. Denne spareprofilen passer for deg som er opptatt av trygghet og avkastning, men tåler noe risiko.

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil moderat

I spareprofilen forsiktig investeres sparepengene dine i både aksjer og renter. Totalt investeres 25 prosent aksjer og 75 prosent renter. Denne spareprofilen passer for deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko.

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Spareprofil forsiktig

I spareprofilen renter investeres alle sparepengene dine i renter. Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av trygghet og forutsigbarhet, og ønsker en så lav svingningsrisiko som mulig. 

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Slik jobber vi med ansvarlig forvaltning

Vi ønsker å sikre trygg avkastning som støtter FNs bærekraftsmål og Paris-avtalens 1,5-gradersmål. Vi forplikter oss til å handle ansvarlig og opplever at dette ikke er i konflikt med langsiktig finansiell avkastning.

 

Investerer i eiendom og norsk fornybar energi

For å gi deg best mulig pensjon, inkluderer vi eiendom og norsk fornybar energi i pensjonssparingen. Har du aktiv forvaltning, vil en andel av pensjonssparingen investeres i eiendom og unoterte aksjer. For deg som har indeksforvaltning, vil en andel investeres i eiendom.

Investering i eiendom
Fra 1. juli økte vi andelen eiendom i våre pensjonsprodukter med investeringsvalg fra ca. 5 til om lag 7,5 prosent.

Eiendom har historisk gitt god risikojustert avkastning og bidrar til god risikospredning. Eiendom har høyere forventet avkastning enn renter, og utgjør omlag 7,5 prosent av rente-andelen i spareprofiler med aktiv-, indeks- og miks forvaltning.

SpareBank 1 Forsikring har eid og forvaltet næringseiendom i snart 40 år. Eiendommene utgjør ca 150 000 kvadratmeter fordelt på 12 svært sentralt plasserte bygg i Oslo sentrum og på Skøyen. 

Investering i norsk fornybar energi – unoterte aksjer
Den aktive aksjeprofilen har i over 20 år investert i børsnoterte aksjer i Norge og globalt via verdipapirfond. Fra 2022 er dette utvidet til å omfatte en liten andel unoterte aksjer, eller såkalt «private equity-fond». I første omgang investerer vi i ett nytt fond satt opp av HitecVision, som er ett av Norges fremste miljø innen området. Fondet heter HitecVision New energy fund og foreløpig skal det investeres ca 500 mill. kr, som vil si ca. 2 prosent av midlene i profilen. I planene inngår ulike initiativ for å bidra med ren ny energi, herunder flytende havvind, hydrogen, energieffektivisering, batterikapasitet samt fangst og lagring av CO2, såkalt CCS (Carbon Capture and Storage).

Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }