Bærekraft og ansvarlig forvaltning

Bærekraft er en helt sentral del av oppgaven vår med å skape og ta vare på verdier for våre kunder.

mann som tenker på bærekraft

Bærekraft hos SpareBank 1 Forvaltning

SpareBank 1 Forvaltning AS er en ansvarlig og langsiktig kapitalforvalter med røtter tilbake til 1998. Vi bygger på grunnfilosofien til SpareBank 1-bankene, som er lokale, engasjerte og ansvarlige samfunnsaktører med en lang tidshorisont.

Bærekraft er en helt sentral del av oppgaven vår med å skape og ta vare på verdier for våre kunder.

SpareBank 1 Forvaltning eier også ODIN Forvaltning, som i lang tid har jobbet aktivt med bærekraft i investeringene og fondsprodukter med sterkt bærekraftsfokus som del av sitt fondstilbud.

Bærekraft integrert i investeringene

Selskapers verdi kan over tid påvirkes av bærekraftsforhold. Dette omfatter miljø og klima, sosiale forhold og forhold knyttet til etisk selskapsstyring. ESG-vurderinger («environmental, social, governance») er derfor et sentralt element i alle investeringsbeslutninger hos oss.

Som ansvarlig kapitalforvalter tar vi også hensyn til den påvirkningen selskapene vi er investert i kan ha på miljø og mennesker.

Vår tilnærming til menneskerettigheter og arbeidet med åpenhetsloven

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en av bærebjelkene for bærekraftig og ansvarlig næringsliv.

Dette er en viktig del av vårt fokus på bærekraft og samfunnsansvar i hele vår virksomhet, både i egen drift og i investeringene.