Hvem er SpareBank 1 Forvaltning

SpareBank 1 Forvaltning ble etablert i 2021, med oppdrag om å øke sparingen i samfunnet.

SpareBank 1 Forvaltning representerer en kraftsamling på spare- og investeringsområdet og en vesentlig styrking av kundetilbudet for hele SpareBank 1- alliansen.

Selskapet er direkte eiet av SpareBank 1-alliansen og LO med forbund.

SpareBank 1-alliansen består av flere selvstendige sparebanker over hele landet.

SpareBank 1 Forvaltning har konsesjon som verdipapirforetak og eier 100 prosent av aksjene i datterselskapet ODIN Forvaltning.

Konsernet hadde ved utgangen av 2022 til sammen 120 ansatte og drøye 125 milliarder kroner under forvaltning.

Selskapet ledes av administrerende direktør Ronni Møller Pettersen.

Ledelsen i SpareBank 1 Forvaltning

Administrerende direktør:
Ronni Møller Pettersen

Direktør for forretningsutvikling og marked:
Walter Arne Jacobsen

Direktør for person- og formuesmarked:
Jon Erik Høyem

Direktør for økonomi og organisasjon:
Sunva Coll Mossige

Adm. direktør i ODIN Forvaltning:
Bjørn Edvart Kristiansen

Direktør for porteføljeforvaltning:
Stig Arne Pettersen

Direktør for institusjonsmarked:
Helge Helgø

Direktør for verdipapirtjenester:
Bård Bergvoll  

Selskapsinformasjon

Forretningsadresse Hammersborg gt. 2, 0181 Oslo
Postadresse Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Kontaktopplysninger Telefon: (+47) 73 87 99 00
E-post: forvaltning@sparebank1.no
Organisasjonsnummer 925 239 690
Foretaksregister Brønnøysundregistrene,
Telefon: (+47) 75 00 75 00
Forretningsadresse Hammersborg gt. 2, 0181 Oslo
Aktivitet/bransje Handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter.