VPS - Viktige dokumenter

SpareBank 1 Verdipapirservice AS formidler dine ordre om tegning eller innløsning av verdipapirer på vegne av banken. 


Kundeavtale

Denne avtalen inngås når du velger å handle gjennom SpareBank 1Lom og Skjåk.


Provisjon til banken

SpareBank 1Lom og Skjåk får en andel av provisjonen når du kjøper eller selger verdipapir. Her kan du se hvor stor andel dette utgjør for de ulike tilbyderne.


Retningslinjer for ordreutførelse- og allokering

SpareBank 1 Verdipapirservice følger disse retningslinjene for å oppfylle kravene i Lov om verdipapirhandel.


Alminnelige forretningsvilkår SpareBank 1 Verdipapirservice AS

Handler du gjør følger disse vilkårene, og ved å inngå en handel godtar du disse vilkårene.