Hvilke forsikringer kan jeg ha gjennom jobben?

Alle har yrkesskadeforsikring gjennom jobben
Jobben din er lovpålagt ha kjøpe yrkesskadeforsikring til deg. Denne forsikringen dekker yrkesskader og -sykdommer. Arbeidsgiveren din kan også utvide denne forsikringen med dekning for annen sykdom og fritidsulykke. Forsikringen gir blant annet utbetaling ved varig medisinsk mén, uførhet, tapt inntekt og dødsfall. 

Les mer om yrkesskadeforsikring og hva yrkesskadeforsikringen dekker.
 

Helseforsikring
Det finnes også en del personalforsikringer du kan ha gjennom jobben. En av de vanligste personalforsikringene er helseforsikring. Den kan hjelpe deg som ansatt å komme fortere tilbake på jobb, samt slippe å bli plaget med sykdom eller skader over lengre tid. Den dekker ulykker og utvalgte sykdommer, med behandling i det private helsevesenet der det er langt kortere ventetider.

Les mer om helseforsikring bedrift.
 

Livsforsikring
Du kan også ha gruppelivsforsikring, som er det samme som livsforsikring. Forskjellen er at det er jobben som betaler i stedet for deg som privatperson. Gruppelivsforsikringen gir dine etterlatte en engangsutbetaling hvis du skulle dø, uansett årsak.

Les mer om gruppelivsforsikring.
 

Reiseforsikring
Er du mye ute og reiser med jobben er den vanlig at jobben betaler for reiseforsikringen din. Denne reiseforsikringen gjelder som standard kun for jobbreiser, men kan utvides til både å gjelde på fritidsreiser og for hele familien din.

Les mer om reiseforsikring bedrift.
 

Firmabil
Har du firmabil via jobben er det ofte slik at jobben også betaler bilforsikringen.

Les mer om bilforsikring bedrift.
 

Sykelønn
Har du lønn over 6 G (grunnbeløp), kan du ha sykelønnsforsikring gjennom jobb. Folketrygden dekker kun sykepenger for lønn inntil 6 G. Sykelønnsforsikring dekker differansen mellom 6 G og lønnen din dersom du blir minst 50 % sykemeldt.

Les mer om sykelønnsforsikringen
 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }