Fastrenteinnskudd

Skal du spare et større beløp kan du få bedre rente ved å binde den i en avtalt periode.

Du får en trygg og forutsigbar avkastning.
Du vet hvilken rente du får over lengre tid.

Hvordan fungerer fastrenteinnskudd?

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i en avtalt periode, hos oss i 12 måneder. 

Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning.


Rente og vilkår

5 %
  • Minsteinnskudd er 50.000 kroner
  • Bindingstid 12 måneder
  • Uttaksgebyr i bindingsperioden er 3 %

Innskuddsbeløp

Minsteinnskudd 50 000 kroner

Maksinnskudd 5 millioner kroner

Bruk

Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, vil kontoen bli belastet med et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Dersom innestående etter uttak blir lavere enn 50 000 kroner, blir renten redusert til 0,05 %, for hele bindingsperioden.

 

Rente

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato.