Prisliste privat

Prisliste for privatkunder.

BETALING

 • Nettbank/mobilbank

  Overførsel mellom egne kontoer*

  0 kr

  Betale fra Flexilån

  5 kr

  Overføre fra kredittkort til egen konto

  7 % av overført beløp, min. 25 kr

  Engangskode på mobil

  0 kr

  Kodebrikke

  200 kr

  *Overføring fra sparekonto ut over 12 gebyrfrie uttak/overføringer per år

  2% av uttaksbeløp, minimum 20 kr

  Melding på grunn av manglende dekning

  10 kr

  SMS

  SMS-varsling

  3 kr

  SMS-kvittering til betalingsmottaker

  5 kr

  Telefonbank

  Innringing telefonbank

  2 kr

  Bestille kontoutskrift per post

  12 kr

 • 0–5000 kr

  0 kr

  Over 5000 kr

  50 kr

 • Betaling av regning eller overføring

  150 kr

  Utbetalingsanvisning utstedelse

  200 kr

  Utbetalingsanvisning innløsning – kun kreditering av konto i SNN

  30 kr

  Kontantuttak over skranke

      Tjenesten leveres ved utvalgte filialer. Inntil 2 ukers bestillingstid. 

      Gebyr av uttaksbeløp

  0,25 %

  Manuell produksjon

      Kontoutskrift/årsoppgave

  150 kr

      Kontoutskrift/årsoppgave per post (dersom digital kunde)

  20 kr

      Bilag/kvittering o.l

  150 kr

      Bekreftelse av bankforhold

  150 kr

 • Per giro + porto i henhold til Postens satser

  12 kr

  Kvitteringsliste

  10 kr

  Kvitteringsoblat

  25 kr

  Retur pga feil eller mangler

  150 kr

  Månedskostnad

  20 kr

  Etableringspris

  250 kr

KORT

 • Årspris bankkort med legitimasjon

  450 kr

  Årspris Bruke Ung voksen

  400 kr

  Årspris alle under 18 år

  0 kr

  Årspris bankkort uten legitimasjon

  300 kr

  Årspris Bruke Ung voksen

  250 kr

  Årspris alle under 18 år

  0 kr

  Mikrokort

  Over 18 år

  99 kr pr år

  Under 18 år

  0 kr

  Erstatte bankkort

  100 kr

  Erstatte bankkort under 18 år

  0 kr

  PIN-kode

  Hente PIN-kode digitalt, første gang

  0 kr

  Hente PIN-kode digitalt, påminnelse

  15 kr

  Uttak i  våre minibanker

  10 kr*

  For barn og unge

  0 kr*

  VISA kontantuttak i Norge og utlandet

  Minibank

  30 kr + 0,5 % av beløp*

  Manuelt uttak i bank

  60 kr + 0,5 % av beløp

  Valutapåslag ved bruk i utenlandsk valuta

  2 %

  Kontanttjenester i butikk

  Uttak i butikk

  10 kr

  Innskudd i butikk

  10 kr

  Barn og unge (innskudd/uttak)

  0 kr

  Innskuddsautomat

  Innskudd av kontanter i automat

  10 kr

  Barn og unge

  0 kr

  Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket i andre minibanker. Prisinformasjon vil vises ved uttak.

 • Årspris Mastercard Ung

  Årspris

  0 kr

  Tilleggskort / ekstra kredittkort

  0 kr

  Erstatningskort

  0 kr

  Kostnader ved bruk av Mastercard Ung

  Varekjøp i Norge og utlandet

  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller skranke i Norge. Merk at bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes som kontantuttak over skranke. 

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller skranke i utlandet (i utenlandsk valuta) *

  0 k

  Kontantuttak i minibank eller skranke i utlandet (i norsk valuta)

  40 kr + 1 % av uttaket

  Overføre fra Mastercard til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Regningsbetaling

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Rente

  Effektiv rente

  23,9 % p.a.

  Nominell rente

  21,62 % p.a.

  Priseksempel: Effektiv rente 23,9%, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Totalt kredittbeløp 16.518 kr.

  Nedbetaling

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Minstebeløp å betale **

  5 % av benyttet kreditt, minimum 300 kr

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Rente påløper fra første forfall. Minstebeløp er 5 % av benyttet kreditt, minimum 300 kr

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Overtrekksgebyr ***

  70 kr

  Purregebyr

  I henhold til statens satser

  Kopi av faktura

  0 kr

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Innfrielse av annet kredittkort

  0 kr

  Tilleggstjenester

  Penger tilbake (0,5 % cashback på alle kjøp, og 5 % rente på opptjent saldo)

  15 kr per måned

  ID-tyveriforsikring

  25 kr per måned

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp belastes din faktura hver måned

  Strømmetjenester

  Betaler du med Mastercard Ung for strømmetjenester som for eksempel Spotify og Netflix får du 20 % rabatt på tjenestene du abonnerer på, inntil 500 kroner per år.

   

  * Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  ** Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

   

 • Årspris

  Årspris

  0 kr

  Tilleggskort

  0 kr

  Erstatningskort

  0 kr

  Kostnader ved bruk av kortet

  Varekjøp i Norge og utlandet

  0 kr

  Kontantuttak i minibank, eller over skranke i Norge.
  Merk at bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes som kontantuttak over skranke.

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i utlandet *Merk at noen minibanker i utlandet krever eget gebyr.

  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller skranke i utlandet (i norsk valuta)

  40 kr + 1 % av uttaket

  Overføre fra Mastercard til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Regningsbetaling

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Nedbetaling
  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 3,2 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr**. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr. 

  Renter

  Effektiv rente

  23,9 % p.a.

  Nominell rente

  21,62 % p.a.

  Priseksempel: Effektiv rente 23,9%, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Totalt kredittbeløp 16.518 kr.

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Purregebyr

  I henhold til statens satser

  Overtrekksgebyr***

  125 kr

  Fakturagebyr

      Papirfaktura

  45 kr

      eFaktura

  0 kr

      Kopi av faktura

  0 kr

      Innfrielse av annet kredittkort

  0 kr

  Tilleggstjenester

  Penger tilbake (0,5 % cashback på alle kjøp, og 5 % rente på opptjent saldo)

  15 kr per måned

  ID-tyveriforsikring

  25 kr per måned

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp belastes din faktura hver måned

  * Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  ** Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

   

LÅN

 • Etableringsomkostninger

      Boliglån

  Fra 4000 kr

      Byggelån

  0,25 %, min 10.000 kr

      Salgspantlån

  Fra 2400 kr 

      Forbrukslån   

  500 kr

      Refinansiering av forbruksgjeld

  0 kr

  Terminomkostninger

      Boliglån

  65 kr

      Flexilån

  75 kr

      Salgspantlån

  95 kr

      Forbrukslån (ved bruk av eFaktura)

  0 kr

      Forbrukslån (ved bruk av papirfaktura)     

  45 kr

      Refinansiering av forbruksgjeld        

  49 kr

  Endring salgspantlån

  Fra kr

      Betalingsfrihet (per måned)

  295

      Avdragsfrihet (per måned)

  295

      Forlengelse utover 6 måneder

  1290

      Forlengelse inntil 6 måneder

  750

      Forlengelse utover 6 måneder Forbrukslån

  0

      Forlengelse inntil 6 måneder Forbrukslån

  0

      Fjerne medlåntaker

  750

      Betalingsplan

  50

      Endre til kaskofritt

  1290

      Fakturakopi e-post (per kopi)

  50

      Kopi av kontraktsdokumenter

  50

  Endring lån

      Endre forfallsdato via nettbank eller mobilbank

  0 kr

      Endre forfallsdato via rådgiver

  1000 kr

      Endre terminbeløp via nettbank eller mobilbank

  0 kr

      Endre terminbeløp via rådgiver 

  1000 kr

      Ekstraordinær innbetaling på lån i nettbank eller mobilbank 

  0 kr

      Ekstraordinær innbetaling på lån via rådgiver

  1000 kr

      Avdragsfrihet

  1000 kr

      Endre sikkerhet (evt. tinglysningsgebyr kommer i tillegg)

  fra 1000 kr

      Endring av garantier 

  1500 kr

      Sammenslåing av lån 

  2500 kr

      Endre lån fra flytende til fast rente og omvendt 

  1000 kr

  Kostnader ved å stille sikkerhet

      Per pantesikkerhet

  1300 kr

  Offentlige kostnader

  Tinglysning av pantedokumenter i fast eiendom (papir/elektronisk)

  585/540 kr

  Tinglysning av pantedokumenter i borettslag (papir/elektronisk)

  480/440 kr

  Tinglysning av pantedokumenter i løsøre (salgspant)

  1516 kr

  Tinglysning av pantedokumenter i løsøre (salgspant) elektronisk

  1051 kr

  Tinglysning ved refinansiering (innenfor samme låneramme)

  200 kr

  Purregebyr

  Iht. statens satser

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 50 % av boligens verdi.

  Boliglån 50 %

  fra 5,75 % (eff. 5,99 %)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 5,99 %, 2 mill over 25 år, kostnad 1.799.438 kr, totalt 3.799.438 kr

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75 % av boligens verdi.

  Over 4 000 000 kr

  Fra 5,75 % (eff. 5,95 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 4 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 5,95 %, 4 mill. over 25 år, kostnad 3.574.077 kr, totalt 7.574.077 kr

  Over 2 000 000 kr

  fra 5,95 % (eff. 6,20%*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 6,20 %, 2 mill over 25 år, kostnad 1.872.291 kr, totalt 3.872.291 kr

  Under 2 000 000 kr

  fra 6,25 % (eff. 6,60 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 6,60 %, 1 mill over 25 år, kostnad 1.003.808 kr, totalt  2.003.808 kr

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

  Over 4 000 000 kr

  fra 5,90 % (eff. 6,11 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 4 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 6,11 %, 4 mill over 25 år, kostnad 3.683.230 kr, totalt 7.683.230 kr

  Over 2 000 000 kr

  fra 6,10 % (eff. 6,36 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 6,36 %, 2 mill over 25 år, kostnad 1.927.368 kr, totalt 3.927.368 kr

  Under 2 000 000 kr

  fra 6,40 % (eff. 6,76 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 6,76 %, 1 mill over 25 år, kostnad 1.031.716 kr, totalt 2.031.716 kr

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

  Førstehjemslån

  5,49 % (eff. 5,72 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 5,72 %, 2 mill. over 25 år, kostnad 1.705.743 kr, totalt 3.705.743 kr

  Boliglån for unge

  fra 5,49 % (eff. 5,72 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 5,72 %, 2 mill over 25 år, kostnad 1.705.743 kr, totalt 3.705.743 kr

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

  Grønt førstehjemslån

  5,26 % (eff. 5,47 %)

  * Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 5,47 %, 2 mill. over 25 år, kostnad 1.623.827 kr, totalt 3.623.827 kr

  Grønt boliglån

  5,29 (eff. 5,51 %) 

  * Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 5,51 %, 2 mill. over 25 år, kostnad 1.634.460 kr, totalt 3.634.460 kr

 • Lånet gis til utbedring av energibesparende tiltak i egen bolig og innvilges som et tilleggslån.

  Grønt miljølån innenfor 85 %

  5,39 % (eff. 5,70 %)

  *Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 5,70 %, 1 mill. over 25 år, kostnad 847.407 kr, totalt 1.847.407 kr

 • Billån

   Fra 6,65 %

  Effektiv rente 9,13 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 36.179 kr, totalt 186.179 kr

  Billån for unge (kaskofritt, for unge mellom 18 og 34 år)

  Fra 9,95 %

  Priseksempel: Effektiv rente 13,19 %, 125.000 kr over 5 år, kostnad 44.025 kr, totalt 169.025 kr

  Kaskofritt billån

  Fra 15,95 %

  Effektiv rente 20,04 %, 100.000 kr over 5 år, kostnad 67.829 kr, totalt 192.829 kr

  Grønt billån (lån til elbil)

  6,55 %

  Effektiv rente 9,05 %, 150.000 over 5 år, kostnad 35.745, totalt 185.745 kr

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 45 % eller 60 % av boligens verdi. Flexilån krever 1. prioritetspant i boligen.

  Grønt flexilån belåningsgrad 60%

  fra 5,29 % (eff. 5,60 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill med 60 % snittrekk på rammen, ut fra 25 års avdragstid, etableringsgebyr på 4.000 kr, depotgebyr på 1.300 kr og termingebyr på 75 kr. Priseksempel: Effektiv rente 5,60 %, 2 mill over 25 år, kostnad 818.645 kr, totalt 2.023.945 kr.

  Belåningsgrad 45 %

  fra 5,65 % (eff. 5,98 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill med 60 % snittrekk på rammen, ut fra 25 års avdragstid, etableringsgebyr på 4.000 kr, depotgebyr på 1.300 kr og termingebyr på 75 kr. Priseksempel: Effektiv rente 5,98 %, 2 mill over 25 år, belåningsgrad inntil 45 %, kostnad 872.825 kr, totalt 2.078.125 kr

  Belåningsgrad 60 %

  fra 5,75 % (eff. 6,09 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill med 60 % snittrekk på rammen, ut fra 25 års avdragstid, etableringsgebyr på 4.000 kr, depotgebyr på 1.300 kr og termingebyr på 75 kr. Priseksempel: eff.rente 6,09 %, 2 mill over 25 år, kostnad 887.875 kr, totalt 2.093.175 kr

 • Hyttelån for unge (under 34 år)

  fra 5,49 % (eff. 5,72 %)

  Priseksempel: Eff.rente 5,72 %, 2 mill over 25 år, kostnad 1.705.743 kr, totalt: 3.705.743 kr

  Hyttelån for voksne (fra 34 år)

  fra 6,29 % (eff. 6,56 %)

  Priseksempel: Eff.rente 6,56 %, 2 mill over 25 år, kostnad 1.997.665 kr, totalt 3.997.665 kr

 • Nominell rente

  13,7 %

  Priseksempel: Effektiv rente 15,0 %. Låner du 70.000 over 5 år, koster lånet 27.764, og du betaler totalt 97.764 kroner.

  Etableringsgebyr

  500 kr

  Termingebyr

  0 kr

  eFaktura

  0 kr

  Papirfaktura

  45 kr

  Forbrukslån leveres av SpareBank 1 Kreditt.

 • Risikobasert nominell rente

  fra 8,9 % (eff. 20,9 %*)

  Priseksempel: Effektiv rente 13,6 %. Låner du 150 000 over 5 år, koster lånet 54.050 kroner, og du betaler totalt 204.050 kroner.

  Etableringsgebyr

  0 kr

  Termingebyr

  49 kr

  eFaktura

  0 kr

  Papirfaktura

  45 kr

  Purregebyr

  I henhold til statens satser

   

  Refinansiering av forbruksgjeld og kredittkort leveres av SpareBank 1 Kreditt.

 • Byggelån

  fra 9,25 % (eff. 10,98 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av nominell rente på 9,25 % effektiv rente 10,98 %, 2 mill o/1 år; provisjon 0,33 %, kostnad: 128.419 kr, totalt 2.128.419 kr

 • Innenfor 75 %, 3 års bindingstid

  5,11 % (eff. 5,32 %)

  Innenfor 75 %, 5 års bindingstid

  4,85 % (eff. 5,05 %)

  Innenfor 75 %, 10 års bindingstid

  4,69 % (eff. 4,88 %)

  Effektiv rente er beregnet ut fra månedlige terminer og lånebeløp på 2 mill. kr med løpetid 25 år, etablering på 4000 kr, depot på 1300 kr og terminomkostninger på 65 kr.

  Priseksempel: Effektiv rente ved 3 års binding 5,32 %. Kr 2.000.000 over 25 år, kostnad 1.570.578 kr, totalt 3.570.578 kr.

 • Lån til campingvogn og bobil

  Fra 6,65

  Effektiv rente 9,13 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 36.179 kr, totalt 186.179 kr

 • Lån til båt under 7 meter

  Fra 9,25

  Priseksempel: Effektiv rente 12,26 %, 150.000 over 5 år, kostnad 48.567 kr, totalt 198.567 kr

  Lån til båt over 7 meter

  Fra 7,75

  Priseksempel: Effektiv rente 10,89 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 43.764 kr, totalt 193.764 kr

 • Lån til motorsykkel

  Fra 7,70

  Effektiv rente 10,27 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 40.776, kr, totalt 190.776 kr

 • Lån til ATV og snøscooter 

  Fra 7,95

  Effektiv rente 10,54 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 41.881 kr, totalt 191.881 kr

 • Lån til mellomfinansiering

  fra 7,90 % (eff. 9,22 %*)

  Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 1 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 8.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 9,22 % 2 mill over 1 år, kostnad 96.693 kr, totalt 2.096.693 kr

SPARING

 • Bruke *

  0,05 %

  Sparekonto for ungdom *

  3,50 %

  Spare ung **

  3,50 %

  * Regningsbetaling fra sparekonto har samme pris som ordinær konto. Se priser under punktet betaling.
  ** Kort ikke tillatt på denne kontoen. 12 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Utover dette prises uttaket med  2 % av uttaksbeløpet, minimumsbeløp kr 20.

 • Boligsparing for ungdom (BSU) under 34 år

  6,25 %

  Boligsparing for ungdom (BSU) over 34 år

  0,15 %

  StartBSU under 34 år*

  3,50 %

  StartBSU over 34 år*

  0,15 %

  * Gebyr ved uttak utover overførsel til BSU eller boligformål.

  5 % av uttaksbeløp, min. 1000 kr

  Regningsbetaling fra sparekonto har samme pris som ordinær konto. Se priser under punktet betaling. Kort er ikke tillatt på sparekonto.

 • Rente uansett beløp

  2,60 %

  * 12 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Utover dette prises uttaket
  med  2 % av uttaksbeløpet, minimumsbeløp kr 20.

  ** Betalinger fra sparekonto har samme pris som for ordinær
  konto. Se priser under punktet Betaling ovenfor.

 • Innskudd over 1.000.000 kroner

  4,50 %

  Innskudd mellom 500.000 og 1 million kroner

  4,00 %

  Innskudd mellom 1 og 499.999 kroner

  2,60 %

  Overstiger du en gitt sum får du samme rente på hele beløpet. Uttak må varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. Uttak før 31 dager har passert kommer med et gebyr på 5 % av uttakssum.

 • Formidlingshonorar (pris til banken) tar utgangspunkt i fondsbeholdningen.

  Under 1 million

  0,30 %

  1- 10 millioner

  0,25 %

  Over 10 millioner

  0,20 %

 • 12 måneders binding

  4,75 %

  Minimum 50 000 kr

  Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må ta ut penger før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr på 3 %. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av løpetiden.

 • Bruke Ung Voksen, Bruke Voksen og Brukskonto*

  0,00 %

  Depositumskonto

  0,05 %

      Opprette konto i mobil- og nettbank

  500 kr

      Opprette konto i lokalbank

  1000 kr

  IPA høyrentekonto (ingen nytegning av avtale)

  0,15 %

  *Overtrekk er ikke tillatt. Overtredelse av bestemmelse gir rente 18 %.

  Regningsbetaling fra sparekonto har samme pris som ordinær konto. Se priser under punktet betaling. Kort er ikke tillatt på sparekonto.

AKSJER, VERDIPAPIRER OG DERIVATER

 • Opprettelse av Aksjesparekonto

  0 kr

  Flytting av aksjer, EK og fond til og fra SpareBank1 Nord-Norge

  0 kr

  Kjøp, bytte og salg av fond

  0 kr

  Årlig forvaltningskostnad av fond

  Omkostninger kontohold/årsgebyr VPS - Samlet verdi per 31.12

  Per konto

  Under 100 000 kr

  0 kr

  100 000 – 1 000 000

  225 kr

  1 000 000 – 10 000 000 (per påbegynte million)

  + 75 kr

  Over 10 000 000 (per påbegynte million)

  + 25 kr

 • Samlet verdi per 31. desember

  Per konto

  Under 100 000 kr

  0 kr

  100 000 – 1 000 000

  225 kr

  1 000 000 – 10 000 000 (per påbegynte million)

  + 75 kr

  Over 10 000 000 (per påbegynte million)

  + 25 kr

BETALING UTLAND

 • Papirbasert betaling (manuell registrering i banken)

  300 kr

  SEPA-betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  30 kr

  Ordinær betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  50 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT ut

 • SEPA-betaling

  30 kr

  Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling

  50 kr

  Innenlands betaling i NOK

  0 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT inn

 • Tillegg for hastebetaling

  +250 kr

  Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger (OUR)

  +250 kr

  Meldingsreparasjon

  +100 kr

  Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto

  0 kr

  Registrering og endring av fast oppdrag utland

  100 kr

  Bekreftelse per fax eller e-post til mottaker eller avsender

  +100 kr

  Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag

  100 kr

  Kansellasjon av utført betaling

  250 kr

  Reklamasjon/etterlysning av utført betaling

  250 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om tilleggs- og ekstratjenester

ANDRE TJENESTER

 • Bestilling av grønt kort i nett og mobilbank*

  0 kr

  Bestilling av veihjelpsbevis og reiseforsikringsbevis i mobil- og nettbank*

  0 kr

  *du kan også få dette beviset i en av våre lokalbanker mot et gebyr, se betaling>manuelle prosesser i prislisten for pris.

 • Etableringsgebyr

  500 kr

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }