Prisliste privat

Prisliste for privatkunder.

Betaling

 • Fri Bruk og Ung

  0 kr

  Ordinær pris

  3 kr

  Flexilån

  5 kr

  Stoppe eller sperre betalingsoppdrag

  5 kr

  Starte stoppet AvtaleGiro

  3 kr

  Melding på grunn av manglende dekning

  10 kr

  Kvitteringsoblat

  25 kr

  Brevgiro
      Per giro + porto i henhold til Postens satser

      Kvitteringsliste

      Kvitteringsoblat       

      Retur pga feil eller mangler

      Månedskostnad

      Etableringspris

   

  12 kr

  10 kr

  25 kr

  120 kr

  20 kr

  250 kr

  Overføring mellom egne kontoer

  0 kr *

  Overføring fra kredittkort til egen konto

  1 % av overført beløp,
  min. 25 kr

  Månedspris Fri Bruk øvrige

  25 kr

  Straksbetaling

      Under 10.000 kr
      10.000 kr eller mer

   

  15 kr

  65 kr

  * Sparekontoer har 12 gebyrfrie overføringer/uttak per år, pluss fjorårets rente. Utover dette prises uttaket med 2 % av uttaksbeløp, min. 20 kr

 • Første kodebrikke

  100 kr

  Ny kodebrikke 

  100 kr

  Engangskode på mobil

  0 kr

  BankID på mobil

  0 kr

  Hent PIN-kode til kort

      Første gang
      Påminnelse


  0 kr
  15 kr

  Søk i arkivet, eldre enn 6 måneder

  5 kr per utskrift som åpnes

 • Bestille kontoutskrift per post

  12 kr

  Spørretjenester

  6 kr

 • SMS-bank for de under 18 år

  1 kr

  SMS-bank for de over 18 år

  3 kr

  SMS-varsling  

  3 kr

  Godkjenne eFaktura per SMS

  3 kr

  SMS-kvittering til betalingsmottaker

  5 kr

 • Manuell giro

  150 kr

  Manuell overføring mellom egne eller 3. persons kontoer

  150 kr

  Tillegg for manglende utfylt giro

  50 kr

  Utbetalingsanvisning  utstedelse

  200 kr

  Utbetalingsanvisning innløsning –

  kun kreditering av konto i SNN

  30 kr

  Avslutning og oppgjør av konto

  100 kr

  Tilleggsforsendelse av dokumenter 

  12 kr

  Manuell produksjon

      Kontoutskrift/årsoppgave

      Bilag/kvittering o.l

      Veihjelpsbevis*

      Reiseforsikringsbevis*

      Grønt kort*

      *kan bestilles gratis i mobil- og nettbank

   

  150 kr

  150 kr

  150 kr

  150 kr

  150 kr

  Elektronisk innhenting av bilagskopi fra Nets

  Bilag inntil 2 år gamle  

  Bilag over 2 år gamle

  Manuell innhenting av bilagskopi fra Nets

   

  107 kr

  637 kr

  637 kr

  Manuell opprettelse av fast oppdrag

  Innen SNN uten melding

  Innen SNN med melding

  Til annen bank uten melding 

  Til annen bank med melding  

   

  0 kr

  10 kr

  10 kr

  15 kr

Kort

 • Årspris

            Ordinær

            Fri bruk 

   

  290 kr

  250 kr

  Uttak

  Fri bruk

  Uttak i minibank

  Ordinær

  Uttak i minibank

  Visa kontantuttak i Norge og utlandet

  Minibank

  Manuelt uttak i bank

  Valutapåslag ved bruk i utenlandsk valuta

   

   

  10 kroner

   

  10 kroner

   

  30 kr + 0,5 % av beløp 

  60 kr + 0,5 % av beløp 

  2,00 %*

  Varekjøp ink. kontantuttak

  Fri Bruk

  Ordinær 

   

  0 kr

  2 kr

  PIN-kode

      Hent i nettbank, første gang
      Hent i nettbank, påminnelse
      Utsendelse per post
      Ny PIN per post + rebestilt kort

   

  0 kr
  15 kr
  20 kr
  120 kr

  Erstatningskort

  100 kr

 • Årspris

  Ordinær

  Fri Bruk

  Barn og unge

   

  200 kr

  200 kr

  0 kr

  Uttak

      Fri Bruk

          Uttak i våre minibanker

          Uttak i andres minibanker

      Barn og unge       

          Uttak i våre minibanker       

          Uttak i andres minibanker

      Ordinær

          I våre minibanker i bankens åpningstid
          I våre minibanker utenfor bankens åpningstid
          I andres minibanker

      Visa kontantuttak i Norge og utlandet

          Minibank
          Manuelt uttak i bank

      Valutapåslag ved bruk i utenlandsk valuta

   


  10 kr

  10 kr


  0 kr

  7 kr


  10 kr

  10 kr

  10 kr

   

  30 kr + 0,5 % av beløp

  60 kr + 0.5 % av beløp

  2 %

  PIN-kode   

      Hent i nettbank, første gang   
      Hent i nettbank, påminnelse   
      Utsendelse per post (fra 18 år)
      Ny PIN per post + rebestilt kort

   

  0 kr

  15 kr

  20 kr

  120 kr

  Varekjøp inkludert kontantuttak

      Fri Bruk
      Barn og unge

      Ordinært

   

  0 kr

  0 kr

  2 kr

  Erstatningskort (fra 18 år)

  100 kr

 • Årspris

  0 kr

  Tilleggskort

  0 kr

  Kontaktuttak i minibank, eller over skranke, i Norge.
  Merk at bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes
  som kontantuttak over skranke. 

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i utlandet

  Gebyrfritt

  Betaling:
  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 2,5% av benyttet kreditt, minimum 250 kr.

  Overføre fra kredittkort til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Nominell rente

  1,80 % per måned

  Valutapåslag

  2 %

  Purreomkostninger

  57 kr

  Omkostninger ved overtrekk

  125 kr

  Erstatningskort

  0 kr

  Fakturagebyr
      Papirfaktura
      eFaktura


  45 kr
  0 kr

 • Årspris

  0 kr

  Tilleggskort

  0 kr

  Kontantuttak i minibank, eller over skranke, i Norge
  Merk at bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes som kontantuttak over skranke.

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i utlandet

  Gebyrfritt

  Betaling:
  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 2,5% av benyttet kreditt, minimum 250 kr.

  Overføre fra kredittkort til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp.

  Nominell rente

  1,80 % per måned

  Valutapåslag

  2 %

  Purreomkostninger

  57 kr

  Omkostninger ved overtrekk

  125 kr

  Erstatningskort

  0 kr

  Fakturagebyr

  Papirfaktura

  eFaktura

   

  45 kr

  0 kr

 • Årspris
  Erstatningskort

  0 kr
  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i Norge.
  Merk at bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes som kontantuttak over skranke.

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i utlandet

  Gebyrfritt

  Betaling:
  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 2,5% av benyttet kreditt, minimum 250 kr.

  Betalingsforsikring:

   

   

  0,6 prosent av skyldig beløp belastes din faktura hver måned. (Gratis de tre første månedene).

  Rente:
  Nominell rente:
  Effektiv rente**:

  ** Basert på et eksempel på 15.000 kr nedbetalt over 12 mnd. Kredittkostnad er på 1.281 kroner. Samlet kredittbeløp er på 16.281 kroner.


  18.30 % p.a.
  19.92 % p.a.   

  Valutapåslag
  Overtrekksgebyr***
  Purregebyr
  Gebyr ved eFaktura
  Gebyr ved papirfaktura
  Kopi av faktura
  Innfrielse av annet kredittkort
  Overføring fra kredittkort til konto
   

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.


  2 %

  125 kr

  Iht. Statens satser
  0 kr
  45 kr
  20 kr
  Rente beregnes fra dag 1
  25 kr + 1% av overført beløp   

Lån

 • Lånet må være kvalifisert til å ligge i SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75 % av boligens verdi. 

  Under 2 000 000 kr

  3,10 % (eff. 3,31 %*)

  * Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4000 kr, depot på 1000 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: Eff.rente 3,31% , 1 mill., totalt 1 461 259 kr.


  Over 2 000 000 kr

  2,85 % (eff. 2,97 %**)

  * Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4000 kr, depot på 1000 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: Eff.rente 2,97 %, 2.mill., totalt 2 821 546 kr.


  LOfavør Boliglån 

  Lånet må være kvalifisert til å ligge i SpareBank1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75 % av boligens verdi.

  Under 2 000 000 kr

  2,90 % (eff. 3,09 %*)

  * Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 2 000 kr, depot på 1 000 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: Eff. rente 2,88 %, 1 mill, totalt 1 428 053 kr.


  Over 2 000 000 kr

  2,65 % (eff. 2,76 %**)

  ** Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 2 000 kr, depot på 1 000 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: Eff. rente 2,76 %, 2 mill, totalt 2 758 162 kr.

 • Beste rente forutsetter at du er under 34 år. I tillegg må lånet være kvalifisert til å ligge i SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi. Boliglån for unge krever 1. prioritetspant i boligen.

  Boliglån for unge – uansett lånebeløp 

  2,50 % (eff. 2,61 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill,  ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering 4000 kr, depot på 1000 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: Eff. rente 2,61 %, 2 mill, tot. 2 715 165 kr. 

  LO Favør Ung – uansett lånebeløp 

  Fra 2,30 % (eff. 2,40 %**)

  ** Effektiv rente er beregnet av 2 mill,  ut fra 25 års avdragstid,  annuitetslån, etablering 2000 kr, depot på 1000 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: Eff. rente 2,40 %, 2 mill, tot. 2 653 024 kr. 

 • Billån

   Fra 3,55 %

  Billån for unge (kaskofritt, for unge mellom 18 og 34 år)

  Fra 6,75 %

  Kaskofritt billån

  Fra 13,75 %

  LOfavør billån

  Fra 3,25 %

  LOfavør billån for unge (kaskofritt, for unge mellom 18 og 34 år)

  Fra 5,75 %

  LOfavør kaskofritt billån

  Fra 12,75 %

 • Rammelån med sikkerhet innenfor 60 %. Lånet må være kvalifisert til å ligge i SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 60 % av boligens verdi. Flexilån krever 1. prioritetspant i boligen.

  Under 2 000 000 kr 

  Fra 3,20 % (eff 3,44 %*)

  * Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4000 kr, depot på 1000 kr og termin på 75 kr. Priseksempel: Eff. rente 3,44 %, 1 mill, tot. 1 482 194 kr. 

  Over 2 000 000 kr 

  Fra 2,95 % (eff 3,09 %**)

  ** Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4000 kr, depot på 1000 kr og termin på 75 kr. Priseksempel: Eff. rente 3,09 %, 2 mill, tot. 2 857 626 kr. 


  LOfavør Flexilån 60 %

  Under 2 000 000 kr

  Fra 3,00 % (eff. 3,22 %*)

  * Effektiv rente er beregnet av 1 mill, 25 års løpetid, annuitetslån, etablering på 2 000 kr, depot på 1 000 kr og termingebyr på 75 kr. Priseksempel: Eff. rente 3,22 %, 1 mill, tot. 1 448 011 kr. 

  Over 2 000 000 kr

  Fra 2,75 % (eff. 2,87 %**) 

  ** Effektiv rente er beregnet av 2 mill, 25 års løpetid, annuitetslån, etablering på 2 000 kr, depot på 1 000 kr og termingebyr på 75 kr. Priseksempel: Eff. rente 2,87 %, 2 mill, tot. 2 793 405 kr. 

 • Hyttelån   

  fra 2,85 %

 • Depositumslån rente

  Etableringsgebyr

  9,0 % 

  1500 kr

  Depositumslån LO

  Etableringsgebyr

  7,0 %
  750 kr

 • Forbrukslån

  16,50 %

  Forbrukslån ungdom

  16,50 %

  Nom. rente 16,50 %, eff. rente 20,80 %, lånebeløp 65.000, over 5 år, etabl.geb. 1500, totalt 101.323 kr.

 • Rente av benyttet beløp
  Provisjon av innvilget beløp

  6,95 %

  0,33 %

 • Innenfor 75 %, 3 års bindingstid

  2,60 % (eff. 2,71 %)

  Innenfor 75 %, 5 års bindingstid

  2,95 % (eff. 3,07 %)

  Innenfor 75 %, 10 års bindingstid

  3,40 % (eff. 3,53 %)

  Effektiv rente ved 3 års binding. Nom.rente 2,60 %, eff.rente 2,71 %, kr. 2 000 000,- o/25 år. Totalt kr. 2.744.837,-

  Effektiv rente er beregnet ut fra månedlige terminer og lånebeløp på 2 mill. kr med løpetid 25 år, etablering på 4000 kr, depot på 1000 kr og terminomkostninger på 60 kr.

 • Innenfor 75 %, 3 års bindingstid

  2,50 % (eff. 2,60 %)

  Innenfor 75 %, 5 års bindingstid

  2,85 % (eff. 2,96 %)

  Innenfor 75 %, 10 års bindingstid

  3,30 % (eff. 3,42 %)

  Effektiv rente ved 3 års binding. Nom.rente 2,50 %, eff.rente 2,60 %, kr. 2 000 000,- o/25 år. Totalt kr. 2.712.640. (Halvt etableringsgebyr er tatt hensyn til).

  Effektiv rente er beregnet ut fra månedlige terminer og lånebeløp på 2 mill. kr. med løpetid 25 år, etablering på 2000 kr, depot på 1000 kr og terminomkostninger på 60 kr.

 • Lån til campingvogn og bobil

  Fra 3,55 %

  LOfavør-lån til campingvogn og bobil

  Fra 3,25 %

 • Lån til båt under 7 meter

  Fra 5,95 %

  Lån til båt over 7 meter

  Fra 4,95 %

  LOfavør-lån til båt under 7 meter

  Fra 5,65 %

  LOfavør-lån til båt over 7 meter

  Fra 4,65 %

 • Lån til motorsykkel

  Fra 3,55 %

  LOfavør-lån til motorsykkel

  Fra 3,25 %

 • Lån til ATV og snøscooter 

  Fra 4,95 %

  LOfavør-lån til ATV og snøscooter

  Fra 4,65 %

 • Etableringsomkostninger

      Boliglån

      Byggelån

      Salgspantlån

      Forbrukslån

      Forbrukslån unge

   

  Fra 4000 kr

  0,25 %, min 10 000 kr

  Fra 1900 kr

  1500 kr

  950 kr

  Terminomkostninger

      Boliglån

      Flexilån

   

  60 kr

  75 kr

  Endring lån 

      Endre forfallsdato via nettbank eller mobilbank
      Endre forfallsdato via rådgiver
      Endre terminbeløp via nettbank eller mobilbank
      Endre terminbeløp via rådgiver 
      Ekstraordinær innbetaling på lån i nettbank eller mobilbank 
      Ekstraordinær innbetaling på lån via rådgiver 
      Avdragsfrihet 
      Endre sikkerhet (evt. tinglysningsgebyr kommer i tillegg)
      Endring av garantier 
      Sammenslåing av lån 
      Endre lån fra flytende til fast rente og omvendt 
      


  0 kr
  500 kr
  0 kr
  500 kr
  0 kr
  500 kr 
  500 kr
  fra 500 kr
  1500 kr
  2500 kr
  500 kr
   

Sparing

 • Bruke *

  0,10 %

  Spare - barnets egen sparekonto *

  1,45 %

  Spare ung **

  1,45 %

  * Ingen uttaksbegrensninger
  ** 12 frie uttak i året, deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet, minimum 20 kr. 

 • Boligsparing for ungdom (BSU) under 34 år
  Ordinær rente:
  Dobbel rente:

   

  Boligsparing for ungdom (BSU) over 34 år


   3,45 %
  6,90 %


  1,73 % 

  LOfavør BSU under 34 år
  Ordinær rente: 
  Dobbel rente: 

   

  LOfavør BSU over 34 år


  3,70 %
  7,40 %

  1, 85 %

  StartBSU under 34 år*

   

  StartBSU over 34 år*

  3,45 %
   

  1, 73 %

  * Gebyr ved uttak utover overførsel til BSU eller boligformål.

  5 % av uttaksbeløp, min. 1000 kr

 • LOfavør sparekonto

  0,80 %

  *12 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Utover dette prises uttaket
  med 2 % av uttaksbeløpet, og ingen minimumsbeløp.

 • Sparekonto

  0,80 %

  *12 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Utover dette prises uttaket
  med  2 % av uttaksbeløpet, minimumsbeløp kr 20.

 • 12 måneders binding.
  Minimum 50 000 kr og maksimum 5.000.000 kr

  1,70 %

  Ved brudd på fastrenteinnskuddavtalen vil det påløpe et gebyr på 3 % pro anno av uttaket for resten av løpetiden.

 • Fri Bruk og Brukskonto *

  0,05 %

  Depositumskonto

  Opprette konto i nettbank

  Opprette konto i lokalbank

  0,20 %

  500 kr

  1000 kr

  IPA høyrentekonto (ingen nytegning av avtale)

  0,80 %

  *Overtrekk er ikke tillatt. Overtredelse av bestemmelse gir rente 18 %.

Aksjer, verdipapirer og derivater

 • Opprettelse av Aksjesparekonto

  0 kr

  Flytting av aksjer, EK og fond til og fra SpareBank1 Nord-Norge

  0 kr

  Kjøp, bytte og salg av fond

  0 kr

  Årlig forvaltningskostnad av fond

  Kurtasje 0,05 % per handel, minimum 95 kr.

  Omkostninger kontohold/årsgebyr VPS - Samlet verdi per 31.12

  Under 100 000 kr
  100 000 – 1 000 000
  1 000 000 – 10 000 000 (per påbegynte million)
  Over 10 000 000 (per påbegynte million)

  Per konto
  0 kr

  225 kr

  + 75 kr

  + 25 kr

 • Samlet verdi per 31. desember

  Under 100 000 kr

  100 000 – 1 000 000

  1 000 000 – 10 000 000 (per påbegynte million)

  Over 10 000 000 (per påbegynte million)

  Per konto

  o kr

  225 kr

  + 75 kr

  + 25 kr

Betaling utland

 • Papirbasert betaling (manuell registrering i banken)

  300 kr

  SEPA-betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  30 kr

  Ordinær betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  50 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT ut

 • SEPA-betaling

  30 kr

  Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling

  50 kr

  Innenlands betaling i NOK

  0 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT inn

 • Tillegg for hastebetaling

  +250 kr

  Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger (OUR)

  +250 kr

  Meldingsreparasjon

  +100 kr

  Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto

  0 kr

  Registrering og endring av fast oppdrag utland

  100 kr

  Bekreftelse per fax eller e-post til mottaker eller avsender

  +100 kr

  Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag

  100 kr

  Kansellasjon av utført betaling

  250 kr

  Reklamasjon/etterlysning av utført betaling

  250 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om tilleggs- og ekstratjenester

Andre tjenester

 • Bestilling av grønt kort i nett og mobilbank*

  0 kr

  Bestilling av veihjelpsbevis og reiseforsikringsbevis i mobil- og nettbank*

  0 kr

  *du kan også få dette beviset i en av våre lokalbanker mot et gebyr, se betaling>manuelle prosesser i prislisten for pris.