Prisliste privat

Prisliste for privatkunder.

BETALING

 • Ung

  0 kr

  Ordinær pris

  3 kr

  Flexilån

  5 kr

  Stoppe eller sperre betalingsoppdrag

  5 kr

  Starte stoppet AvtaleGiro

  3 kr

  Melding på grunn av manglende dekning

  10 kr

  Kvitteringsoblat

  25 kr

  Brevgiro

      Per giro + porto i henhold til Postens satser

  12 kr

      Kvitteringsliste

  10 kr

      Kvitteringsoblat

  25 kr

      Retur pga feil eller mangler

  120 kr

      Månedskostnad

  20 kr

      Etableringspris

  250 kr

  Overføring mellom egne kontoer

  0 kr *

  Overføring fra kredittkort til egen konto

  1 % av overført beløp,
  min. 25 kr

  Straksbetaling

      0–5000 kr
      

  0 kr

      5001 kr eller mer

  50 kr

  * Sparekontoer har 12 gebyrfrie overføringer/uttak per år, pluss fjorårets rente. Utover dette prises uttaket med 2 % av uttaksbeløp, min. 20 kr

 • Første kodebrikke

  150 kr

  Ny kodebrikke 

  150 kr

  Engangskode på mobil

  0 kr

  BankID på mobil

  0 kr

  Hent PIN-kode til kort

      Første gang

  0 kr

      Påminnelse

  15 kr

  Søk i arkivet, eldre enn 6 måneder

  5 kr per utskrift som åpnes

 • Bestille kontoutskrift per post

  12 kr

  Spørretjenester

  6 kr

 • SMS-varsling  

  3 kr

  SMS-kvittering til betalingsmottaker

  5 kr

 • Manuell giro

  150 kr

  Manuell overføring mellom egne eller 3. persons kontoer

  150 kr

  Tillegg for manglende utfylt giro

  50 kr

  Utbetalingsanvisning  utstedelse

  200 kr

  Utbetalingsanvisning innløsning –

  kun kreditering av konto i SNN

  30 kr

  Avslutning og oppgjør av konto

  100 kr

  Tilleggsforsendelse av dokumenter 

  12 kr

  Manuell produksjon

      Kontoutskrift/årsoppgave

  150 kr

      Bilag/kvittering o.l

  150 kr

      Veihjelpsbevis*

  150 kr

      Reiseforsikringsbevis*

  150 kr

      Grønt kort*

  150 kr

  *kan bestilles gratis i mobil- og nettbank

  Elektronisk innhenting av bilagskopi fra Nets

      Bilag inntil 2 år gamle

  107 kr

      Bilag over 2 år gamle

  637 kr

  Manuell innhenting av bilagskopi fra Nets

  637 kr

  Kontantuttak over skranke

      Tjenesten leveres ved utvalgte filialer. Inntil 2 ukers bestillingstid. 

      Gebyr av uttaksbeløp

  0,25 % (min. 250 kr)

KORT

 • Årspris

      Ordinær

  400 kr

      Bruke Voksen

  400 kr

      Bruke Ung Voksen

  350 kr

      Alle under 18 år

  0 kr

  Uttak i minibank

      For voksen

  10 kroner

      For barn og unge

          i våre minibanker

  0 kr

          i andres minibanker

  7 kr

  Visa kontantuttak i Norge og utlandet

      Minibank

  30 kr + 0,5 % av beløp 

      Manuelt uttak i bank

  60 kr + 0,5 % av beløp

  Valutapåslag ved bruk i utenlandsk valuta

  2 %

  Varekjøp ink. kontantuttak

      Bruke Voksen og Bruke Ung Voksen

  0 kr

      Ordinær 

  2 kr

  PIN-kode

      Hent i nettbank, første gang

  0 kr

      Hent i nettbank, påminnelse

  15 kr

      Utsendelse per post

  20 kr

      Ny PIN per post + rebestilt kort

  120 kr

  Erstatte kort (fra 18 år)

  100 kr

  Kontanttjenester i butikk

      Uttak i butikk

  10 kr

      Innskudd i butikk

  10 kr

      Barn og unge (innskudd/uttak)

  0 kr

  Innskuddsautomat

      Per innskudd

  10 kr

      Barn og unge

  0 kr

 • Årspris

      Ordinær

  300 kr

      Bruke Voksen

  300 kr

      Bruke Ung Voksen

  250 kr

  Uttak i minibank

      For voksen

  10 kroner

      For barn og unge

          i våre minibanker

  0 kr

          i andres minibanker

  7 kr

  Visa kontantuttak i Norge og utlandet

      Minibank

  30 kr + 0,5 % av beløp 

      Manuelt uttak i bank

  60 kr + 0,5 % av beløp 

  Valutapåslag ved bruk i utenlandsk valuta

  2%

  PIN-kode

      Hent i nettbank, første gang

  0 kr

      Hent i nettbank, påminnelse

  15 kr

      Utsendelse per post (fra 18 år)

  20 kr

      Ny PIN per post + rebestilt kort

  120 kr

  Varekjøp inkludert kontantuttak

   

  0 kr

  2 kr

      Bruke Voksen og Bruke Ung Voksen

      Ordinært

  Erstatte kort (fra 18 år)

  100 kr

  Kontanttjenester i butikk

      Uttak i butikk

  10 kr

      Innskudd i butikk

  10 kr

      Barn og unge (innskudd/uttak)

  0 kr

  Innskuddsautomat

      Per innskudd

  10 kr

      Barn og unge

  0 kr

  Mikrokort

      Under 18 år

  0 kr per år

      Over 18 år

  99 kr per år

 • Årspris

  0 kr

  Tilleggskort

  0 kr

  Kontantuttak i minibank, eller over skranke, i Norge.
  Merk at bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes
  som kontantuttak over skranke. 

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i utlandet

  Gebyrfritt

  Betaling:
  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 5 % av benyttet kreditt, minimum 300 kr.

  Nominell rente

  21,62 % p.a.

  Overføre fra kredittkort til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Valutapåslag

  2 %

  Purreomkostninger

  I henhold til statens satser

  Omkostninger ved overtrekk

  70 kr

  Fakturagebyr

      Papirfaktura

  45 kr

      eFaktura

  0 kr

 • Årspris

  0 kr

  Tilleggskort

  0 kr

  Erstatningskort

  0 kr

  Kontantuttak i minibank, eller over skranke, i Norge
  Merk at bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes som kontantuttak over skranke.

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i utlandet

  Gebyrfritt

  Betaling:
  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 3,2 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr. 

  Nominell rente

  21,62 % p.a.

  Overføre fra kredittkort til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Valutapåslag

  2 %

  Purreomkostninger

  I henhold til statens satser

  Omkostninger ved overtrekk

  125 kr

  Fakturagebyr

      Papirfaktura

  45 kr

      eFaktura

  0 kr

LÅN

 • Etableringsomkostninger

      Boliglån

  Fra 4000 kr

      Byggelån

  0,25 %, min 10.000 kr

      Salgspantlån

  Fra 2400 kr 

      Forbrukslån   

  500 kr

      Refinansiering av forbruksgjeld

  0 kr

  Terminomkostninger

      Boliglån

  65 kr

      Flexilån

  75 kr

      Salgspantlån

  95 kr

      Forbrukslån (ved bruk av eFaktura)

  0 kr

      Forbrukslån (ved bruk av papirfaktura)     

  45 kr

      Refinansiering av forbruksgjeld        

  49 kr

  Endring salgspantlån

  Fra kr

      Betalingsfrihet (per måned)

  295

      Avdragsfrihet (per måned)

  295

      Forlengelse utover 6 måneder

  1290

      Forlengelse inntil 6 måneder

  750

      Forlengelse utover 6 måneder Forbrukslån

  0

      Forlengelse inntil 6 måneder Forbrukslån

  0

      Fjerne medlåntaker

  750

      Betalingsplan

  50

      Endre til kaskofritt

  1290

      Fakturakopi e-post (per kopi)

  50

      Kopi av kontraktsdokumenter

  50

  Endring lån

      Endre forfallsdato via nettbank eller mobilbank

  0 kr

      Endre forfallsdato via rådgiver

  1000 kr

      Endre terminbeløp via nettbank eller mobilbank

  0 kr

      Endre terminbeløp via rådgiver 

  1000 kr

      Ekstraordinær innbetaling på lån i nettbank eller mobilbank 

  0 kr

      Ekstraordinær innbetaling på lån via rådgiver

  1000 kr

      Avdragsfrihet

  1000 kr

      Endre sikkerhet (evt. tinglysningsgebyr kommer i tillegg)

  fra 1000 kr

      Endring av garantier 

  1500 kr

      Sammenslåing av lån 

  2500 kr

      Endre lån fra flytende til fast rente og omvendt 

  1000 kr

  Kostnader ved å stille sikkerhet

      Per pantesikkerhet

  1300 kr

  Offentlige kostnader

  Tinglysning av pantedokumenter i fast eiendom (papir/elektronisk)

  585/540 kr

  Tinglysning av pantedokumenter i borettslag (papir/elektronisk)

  480/440 kr

  Tinglysning av pantedokumenter i løsøre (salgspant)

  1516 kr

  Tinglysning av pantedokumenter i løsøre (salgspant) elektronisk

  1051 kr

  Tinglysning ved refinansiering (innenfor samme låneramme)

  200 kr

  Purregebyr

  Iht. statens satser

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75 % av boligens verdi.

  Over 4 000 000 kr

  Fra 2,14 % (eff. 2,21 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 4 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 2,21 %, 4 mill. over 25 år, kostnad 1.187.723 kr, totalt 5.187.723 kr

  Over 2 000 000 kr

  fra 2,29 % (eff. 2,40 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 2,40 %, 2 mill over 25 år, kostnad 647.966 kr, totalt 2.647.966 kr

  Under 2 000 000 kr

  fra 2,39 % (eff. 2,60 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 2,60 %, 1 mill over 25 år, kostnad 348.673 kr, totalt 1.348.673 kr

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

  Over 4 000 000 kr

  fra 2,29 % (eff. 2,36 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 4 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 2,36 %, 4 mill over 25 år, kostnad 1.276.634, totalt 5.276.634 kr

  Over 2 000 000 kr

  fra 2,44 % (eff. 2,56 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 2,56 %, 2 mill over 25 år, kostnad 692.861. kr, totalt 2.692.861 kr

  Under 2 000 000 kr

  fra 2,54 % (eff. 2,75 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 2,75 %, 1 mill over 25 år, kostnad 371.270 kr, totalt 1.371.271 kr

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

  Første bolig

  fra 1,99 % (eff. 2,10 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Eff. rente 2,10 %, 2 mill over 25 år, kostnad 559.610 kr, totalt 2.559.610 kroner

  Boliglån for unge

  fra 1,99 % (eff. 2,10 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: Effektiv rente 2,10 %, 2 mill over 25 år, kostnad 559.610 kr, totalt 2.559.610 kr

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

  Grønt boliglån innenfor 85 %

  1,89 % (eff. 2,00 %)

  * Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 2,00 %, 2 mill over 25 år, kostnad  530.499  kr, totalt  2.530.499  kr

 • Lånet gis til utbedring av energibesparende tiltak i egen bolig og innvilges som et tilleggslån.

  Grønt miljølån innenfor 85 %

  1,89 % (eff. 2,09 %)

  *Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 65 kr. Priseksempel: eff.rente 2,09 %, 1 mill over 10 år, kostnad 274.999 kr, totalt 1.274.999 kr

 • Billån

   Fra 3,25 %

  Priseksempel: Effektiv rente 5,40 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 21 113 kr, totalt 171.113 kr

  Billån for unge (kaskofritt, for unge mellom 18 og 34 år)

  Fra 6,95 %

  Priseksempel: Effektiv rente 10,33 %, 100.000 kr over 5 år, kostnad 27.410 kr, totalt 127.410 kr

  Kaskofritt billån

  Fra 13,75 %

  Priseksempel: Effektiv rente 17,89 %, 100.000 kr over 5 år, kostnad 48.273 kr, totalt 148.273 kr

  Grønt billån (lån til elbil)

  3,15 %

  Priseksempel: Effektiv rente 5,28 %, 150.000 kr o/5 år, kostnad 20.871 kr, totalt 170.871 kr.

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 45 % eller 60 % av boligens verdi. Flexilån krever 1. prioritetspant i boligen.

  Belåningsgrad 45 %

  fra 2,19 % (eff. 2,31 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 75 kr. Priseksempel: eff.rente 2,31 %, 2 mill over 25 år, kostnad 621.415 kr, totalt 2.621.415 kr

  Belåningsgrad 60 %

  fra 2,39 % (2,52 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 75 kr. Priseksempel: eff.rente 2,52 %, 2 mill over 25 år, kostnad 680.845 kr, totalt 2.680.845 kr

 • Hyttelån

  Hyttelån for unge (under 34 år)

  fra 2,24 % (eff. 2,35 %)

  Priseksempel: Eff.rente 2,35 %, 2 mill over 25 år, kostnad 633.234 kr, totalt 2.633.234 kr

  Hyttelån for voksne (fra 34 år)

  fra 2,29 % (eff. 2,40 %)

  Priseksempel: Eff.rente 2,40 %, 2 mill over 25 år, kostnad 648.104 kr, totalt 2.648.104 kr

 • Forbrukslån

  11,50 % (eff. 12,47 %)

  Priseksempel: Effektiv rente 12,47 %, 70.000 kr over 5 år, kostnad 23.029 kr, totalt 93.029 kr.

  Refinansiering

  Risikobasert rente fra 6,5 % til 16,5 %

  Priseksempel: Nom. rente 10,9 %, eff. rente 12,2 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 48.173 kr, totalt 198.173 kr.

 • Rente av benyttet beløp

  6,60 %

  Provisjon av innvilget beløp

  0,33 %

  Priseksempel: Effektiv rente er beregnet ut fra et annuitetslån på kr. 2 millioner, eff. rente 7,00 % med 5 års nedbetaling. Kostnad kr 356.952, total kr. 2.356.952.

 • Innenfor 75 %, 3 års bindingstid

  2,72 % (eff. 2,84 %)

  Innenfor 75 %, 5 års bindingstid

  2,85 % (eff. 2,98 %)

  Innenfor 75 %, 10 års bindingstid

  2,92 % (eff. 3,05 %)

  Effektiv rente er beregnet ut fra månedlige terminer og lånebeløp på 2 mill. kr med løpetid 25 år, etablering på 4000 kr, depot på 1300 kr og terminomkostninger på 65 kr.

  Priseksempel: Effektiv rente ved 3 års binding 2,84 %. Kr 2.000.000 over 25 år, kostnad 778.002 kr, totalt 2.778.002 kr.

 • Lån til campingvogn og bobil

  Fra 3,25 %

  Priseksempel: Effektiv rente 5,40 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 21.113 kr, totalt 171.113 kr

 • Lån til båt under 7 meter

  Fra 4,85 %

  Priseksempel: Effektiv rente 7,48 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 29.714 kr, totalt 179.714 kr

  Lån til båt over 7 meter

  Fra 3,95 %

  Priseksempel: Effektiv rente 6,82 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 27.035 kr, totalt 177.035 kr

 • Lån til motorsykkel

  Fra 3,25 %

  Priseksempel: Effektiv rente 5,40 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 21.113 kr, totalt 171.113 kr

 • Lån til ATV og snøscooter 

  Fra 4,50 %

  Priseksempel: Effektiv rente 6,70 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 26.297 kr, totalt 176.297 kr

SPARING

 • Bruke *

  0,05 %

  Spare - barnets egen sparekonto *

  1 %

  Spare ung **

  1 %

  * Regningsbetaling fra sparekonto har samme pris som ordinær konto. Se priser under punktet betaling.
  ** Kort ikke tillatt på denne kontoen

 • Boligsparing for ungdom (BSU) under 34 år

  2,80 %

  Boligsparing for ungdom (BSU) over 34 år

  0,15 %

  StartBSU under 34 år*

  2,80 %

  StartBSU over 34 år*

  0,15 %

  * Gebyr ved uttak utover overførsel til BSU eller boligformål.

  5 % av uttaksbeløp, min. 1000 kr

  Regningsbetaling fra sparekonto har samme pris som ordinær konto. Se priser under punktet betaling. Kort er ikke tillatt på sparekonto.

 • Innskudd mellom 1 og 49.999 kroner

  0 %

  Innskudd over 50.000 kroner

  0,10 %

  * 12 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Utover dette prises uttaket
  med  2 % av uttaksbeløpet, minimumsbeløp kr 20.

  ** Betalinger fra sparekonto har samme pris som for ordinær
  konto. Se priser under punktet betaling ovenfor.

 • 12 måneders binding

  0,80 %

  Minimum 50 000 kr og maksimum 5.000.000 kr

  Ved brudd på fastrenteinnskuddavtalen vil det påløpe et gebyr på 3 % pro anno av uttaket for resten av løpetiden.

  Regningsbetaling fra sparekonto har samme pris som ordinær konto. Se priser under punktet betaling.

 • Bruke Ung Voksen, Bruke Voksen og Brukskonto*

  0,00 %

  Depositumskonto

  0,05 %

      Opprette konto i nettbank

  500 kr

      Opprette konto i lokalbank

  1000 kr

  IPA høyrentekonto (ingen nytegning av avtale)

  0,15 %

  *Overtrekk er ikke tillatt. Overtredelse av bestemmelse gir rente 18 %.

  Regningsbetaling fra sparekonto har samme pris som ordinær konto. Se priser under punktet betaling. Kort er ikke tillatt på sparekonto.

AKSJER, VERDIPAPIRER OG DERIVATER

 • Opprettelse av Aksjesparekonto

  0 kr

  Flytting av aksjer, EK og fond til og fra SpareBank1 Nord-Norge

  0 kr

  Kjøp, bytte og salg av fond

  0 kr

  Årlig forvaltningskostnad av fond

  Omkostninger kontohold/årsgebyr VPS - Samlet verdi per 31.12

  Per konto

  Under 100 000 kr

  0 kr

  100 000 – 1 000 000

  225 kr

  1 000 000 – 10 000 000 (per påbegynte million)

  + 75 kr

  Over 10 000 000 (per påbegynte million)

  + 25 kr

 • Samlet verdi per 31. desember

  Per konto

  Under 100 000 kr

  0 kr

  100 000 – 1 000 000

  225 kr

  1 000 000 – 10 000 000 (per påbegynte million)

  + 75 kr

  Over 10 000 000 (per påbegynte million)

  + 25 kr

BETALING UTLAND

 • Papirbasert betaling (manuell registrering i banken)

  300 kr

  SEPA-betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  30 kr

  Ordinær betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  50 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT ut

 • SEPA-betaling

  30 kr

  Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling

  50 kr

  Innenlands betaling i NOK

  0 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT inn

 • Tillegg for hastebetaling

  +250 kr

  Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger (OUR)

  +250 kr

  Meldingsreparasjon

  +100 kr

  Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto

  0 kr

  Registrering og endring av fast oppdrag utland

  100 kr

  Bekreftelse per fax eller e-post til mottaker eller avsender

  +100 kr

  Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag

  100 kr

  Kansellasjon av utført betaling

  250 kr

  Reklamasjon/etterlysning av utført betaling

  250 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om tilleggs- og ekstratjenester

ANDRE TJENESTER

 • Bestilling av grønt kort i nett og mobilbank*

  0 kr

  Bestilling av veihjelpsbevis og reiseforsikringsbevis i mobil- og nettbank*

  0 kr

  *du kan også få dette beviset i en av våre lokalbanker mot et gebyr, se betaling>manuelle prosesser i prislisten for pris.

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no