Prisliste privat

Prisliste for privatkunder.

BETALING

 • Ung

  0 kr

  Ordinær pris

  3 kr

  Flexilån

  5 kr

  Stoppe eller sperre betalingsoppdrag

  5 kr

  Starte stoppet AvtaleGiro

  3 kr

  Melding på grunn av manglende dekning

  10 kr

  Kvitteringsoblat

  25 kr

  Brevgiro
      Per giro + porto i henhold til Postens satser

      Kvitteringsliste

      Kvitteringsoblat       

      Retur pga feil eller mangler

      Månedskostnad

      Etableringspris

   

  12 kr

  10 kr

  25 kr

  120 kr

  20 kr

  250 kr

  Overføring mellom egne kontoer

  0 kr *

  Overføring fra kredittkort til egen konto

  1 % av overført beløp,
  min. 25 kr

  Månedspris Fri Bruk øvrige

  25 kr

  Straksbetaling

      Under 10.000 kr
      10.000 kr eller mer

   

  15 kr

  65 kr

  * Sparekontoer har 12 gebyrfrie overføringer/uttak per år, pluss fjorårets rente. Utover dette prises uttaket med 2 % av uttaksbeløp, min. 20 kr

 • Første kodebrikke

  150 kr

  Ny kodebrikke 

  150 kr

  Engangskode på mobil

  0 kr

  BankID på mobil

  0 kr

  Hent PIN-kode til kort

      Første gang
      Påminnelse


  0 kr
  15 kr

  Søk i arkivet, eldre enn 6 måneder

  5 kr per utskrift som åpnes

 • Bestille kontoutskrift per post

  12 kr

  Spørretjenester

  6 kr

 • SMS-bank for de under 18 år

  1 kr

  SMS-bank for de over 18 år

  3 kr

  SMS-varsling  

  3 kr

  Godkjenne eFaktura per SMS

  3 kr

  SMS-kvittering til betalingsmottaker

  5 kr

 • Manuell giro

  150 kr

  Manuell overføring mellom egne eller 3. persons kontoer

  150 kr

  Tillegg for manglende utfylt giro

  50 kr

  Utbetalingsanvisning  utstedelse

  200 kr

  Utbetalingsanvisning innløsning –

  kun kreditering av konto i SNN

  30 kr

  Avslutning og oppgjør av konto

  100 kr

  Tilleggsforsendelse av dokumenter 

  12 kr

  Manuell produksjon

      Kontoutskrift/årsoppgave

      Bilag/kvittering o.l

      Veihjelpsbevis*

      Reiseforsikringsbevis*

      Grønt kort*

      *kan bestilles gratis i mobil- og nettbank

   

  150 kr

  150 kr

  150 kr

  150 kr

  150 kr

  Elektronisk innhenting av bilagskopi fra Nets

  Bilag inntil 2 år gamle  

  Bilag over 2 år gamle

  Manuell innhenting av bilagskopi fra Nets

   

  107 kr

  637 kr

  637 kr

  Kontantuttak over skranke
      Tjenesten leveres ved utvalgte filialer. Gebyr av uttaksbeløp:
      Inntil 2 ukers bestillingstid. 


  0,25% (minimum kr. 250,-)

   

KORT

 • Årspris

      Ordinær          
      Bruke Voksen
      Bruke Ung Voksen
      Alle under 18 år

   

  400 kr

  400 kr

  350 kr

  0 kr

  Uttak i minibank

      For voksen

      For barn og unge
              i våre minibanker
              i andres minibanker

     

  Visa kontantuttak i Norge og utlandet

  Minibank

  Manuelt uttak i bank

  Valutapåslag ved bruk i utenlandsk valuta


  10 kroner


  0 kr
  7 kr

   

   

  30 kr + 0,5 % av beløp 

  60 kr + 0,5 % av beløp 

  2,00 %

  Varekjøp ink. kontantuttak

  Bruke Voksen og Bruke Ung Voksen

  Ordinær 

   

  0 kr

  2 kr

  PIN-kode

      Hent i nettbank, første gang
      Hent i nettbank, påminnelse
      Utsendelse per post
      Ny PIN per post + rebestilt kort

   

  0 kr
  15 kr
  20 kr
  120 kr

  Erstatte kort (fra 18 år)

  100 kr

 • Årspris

  Ordinær

  Bruke Voksen

  Bruke Ung Voksen

   

  300 kr

  300 kr

  250 kr

  Uttak i minibank
      For voksen
      For barn og unge
              i våre minibanker
              i andres minibanker

     
  Visa kontantuttak i Norge og utlandet
          Minibank
          Manuelt uttak i bank
  Valutapåslag ved bruk i utenlandsk valuta


  10 kroner


  0 kr

  7 kr

   

   

  30 kr + 0,5 % av beløp 
  60 kr + 0,5 % av beløp 
  2,00 %

  PIN-kode   

      Hent i nettbank, første gang   
      Hent i nettbank, påminnelse   
      Utsendelse per post (fra 18 år)
      Ny PIN per post + rebestilt kort

   

  0 kr

  15 kr

  20 kr

  120 kr

  Varekjøp inkludert kontantuttak

      Bruke Voksen og Bruke Ung Voksen

      Ordinært

   

  0 kr

  2 kr

  Erstatte kort (fra 18 år)

  100 kr

 • Årspris

  0 kr

  Tilleggskort

  0 kr

  Erstatningskort

  0 kr

  Kontaktuttak i minibank, eller over skranke, i Norge.
  Merk at bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes
  som kontantuttak over skranke. 

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i utlandet

  Gebyrfritt

  Betaling:
  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 5 % av benyttet kreditt, minimum 300 kr.

  Nominell rente

  21,62 % p.a.

  Overføre fra kredittkort til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Valutapåslag

  2 %

  Purreomkostninger

  I henhold til statens satser

  Omkostninger ved overtrekk

  70 kr

  Fakturagebyr
      Papirfaktura
      eFaktura


  45 kr
  0 kr

 • Årspris

  0 kr

  Tilleggskort

  0 kr

  Erstatningskort

  0 kr

  Kontantuttak i minibank, eller over skranke, i Norge
  Merk at bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes som kontantuttak over skranke.

  40 kr + 1 % av uttaket

  Kontantuttak i minibank eller over skranke i utlandet

  Gebyrfritt

  Betaling:
  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 3,2 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr. 

  Nominell rente

  21,62 % p.a.

  Overføre fra kredittkort til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Valutapåslag

  2 %

  Purreomkostninger

  I henhold til statens satser

  Omkostninger ved overtrekk

  125 kr

  Fakturagebyr

  Papirfaktura

  eFaktura

   

  45 kr

  0 kr

LÅN

 • Etableringsomkostninger

      Boliglån

  Fra 4000 kr

      Byggelån

  0,25 %, min 10.000 kr

      Salgspantlån

  Fra 2400 kr 

      Forbrukslån   

  1790 kr

      Forbrukslån for unge

  1790 kr

  Terminomkostninger

      Boliglån

  60 kr

      Flexilån

  75 kr

      Salgspantlån

  95 kr

      Forbrukslån

  70 kr

  Endring salgspantlån/forbrukslån

  Fra kr

      Betalingsfrihet (per måned)

  295

      Avdragsfrihet (per måned)

  295

      Forlengelse utover 6 måneder

  1290

      Forlengelse inntil 6 måneder

  750

      Forlengelse utover 6 måneder Forbrukslån

  0

      Forlengelse inntil 6 måneder Forbrukslån

  0

      Fjerne medlåntaker

  750

      Betalingsplan

  50

      Endre til kaskofritt

  1290

      Fakturakopi e-post (per kopi)

  50

      Kopi av kontraktsdokumenter

  50

  Endring lån

      Endre forfallsdato via nettbank eller mobilbank

  0 kr

      Endre forfallsdato via rådgiver

  1000 kr

      Endre terminbeløp via nettbank eller mobilbank

  0 kr

      Endre terminbeløp via rådgiver 

  1000 kr

      Ekstraordinær innbetaling på lån i nettbank eller mobilbank 

  0 kr

      Ekstraordinær innbetaling på lån via rådgiver

  1000 kr

      Avdragsfrihet

  1000 kr

      Endre sikkerhet (evt. tinglysningsgebyr kommer i tillegg)

  fra 1000 kr

      Endring av garantier 

  1500 kr

      Sammenslåing av lån 

  2500 kr

      Endre lån fra flytende til fast rente og omvendt 

  1000 kr

  Kostnader ved å stille sikkerhet

      Per pantesikkerhet

  1300 kr

  Offentlige kostnader

      Tinglysning av pantedokumenter i fast eiendom

  525 kr

      Tinglysning av pantedokumenter i borettslag

  430

      Tinglysning av pantedokumenter i løsøre (salgspant)

  1516 kr

      Tinglysning av pantedokumenter i løsøre (salgspant) elektronisk

  1051 kr

      Tinglysning ved refinansiering (innenfor samme låneramme)

  200 kr

 • Boliglån innenfor 75 %

  Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75 % av boligens verdi.

  Over 4 000 000 kr

  fra 1,99 % (eff. 2,05 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 4mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: eff.rente 2,05 %, 4 mill over 25 år, kostnad 1.098.146 kr, totalt 5.098.146 kr

  Over 2 000 000 kr

  fra 2,04 % (eff. 2,14 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: eff.rente 2,14 %, 2 mill over 25 år, kostnad 572.682 kr, totalt 2.572.682 kr

  Under 2 000 000 kr

  fra 2,14 % (eff. 2,33 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: eff.rente 2,33 %, 1 mill over 25 år, kostnad 310.085 kr, totalt 1.310.085 kr

 • Boliglån innenfor 85 %

  Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

  Over 4 000 000 kr

  fra 2,14 % (eff. 2,20 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 4 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: eff.rente 2,20 %, 4 mill over 25 år, kostnad 1.186.140, totalt 5.186.140 kr

  Over 2 000 000 kr

  fra 2,19 % (eff. 2,30 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: eff.rente 2,30 %, 2 mill over 25 år, kostnad 616.836 kr, totalt 2.616.836 kr

  Under 2 000 000 kr

  fra 2,29 % (eff. 2,48 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: eff.rente 2,48 %, 1 mill over 25 år, kostnad 332.260 kr, totalt 1.332.260 kr

  Første bolig

  fra 1,79 % (eff. 1,89 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: eff.rente 1,89 %, 2 mill over 25 år, kostnad 500.194 kr, totalt 2.500.194 kr

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

  Første bolig

  fra 1,79 % (eff. 1,89 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: eff.rente 1,89 %, 2 mill over 25 år, kostnad 500.113 kr, totalt 2.500.113 kr

  Boliglån for unge

  fra 1,99 % (eff. 2,09 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: eff.rente 2,09 %, 2 mill over 25 år, kostnad 558.067 kr, totalt 2.558.067 kr

 • Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75 % av boligens verdi.

  Grønt boliglån innenfor 75 %

  1,64 %

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: eff.rente 1,74 %, 2 mill over 25 år, kostnad 457.274  kr, totalt 2.457.274  kr

  Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.

  Grønt miljølån innenfor 85 %

  1,64 %

  *Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 60 kr. Priseksempel: eff.rente 1,89 %, 1 mill over 10 år, kostnad 92.117 kr, totalt 1.092.117 kr  

 • Billån

   Fra 3,75 %

  Priseksempel: Effektiv rente 6,08 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 23.822 kr, totalt 173.822 kr

  Billån for unge (kaskofritt, for unge mellom 18 og 34 år)

  Fra 6,95 %

  Priseksempel: Effektiv rente 10,33 %, 100.000 kr over 5 år, kostnad 27.410 kr, totalt 127.410 kr

  Kaskofritt billån

  Fra 13,75 %

  Priseksempel: Effektiv rente 17,89 %, 100.000 kr over 5 år, kostnad 48.273 kr, totalt 148.273 kr

  Grønt billån (lån til elbil)

  3,65 %

  Priseksempel: Effektiv rente 5,81 %, 150.000 kr o/5 år, kostnad 22.761 kr, totalt 172.761 kr.

 • Flexilån

  Lånet må være kvalifisert til SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 60 % av boligens verdi. Flexilån krever 1. prioritetspant i boligen.

  Under 34 år

  fra 2,14 % (2,26 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 75 kr. Priseksempel: eff.rente 2,25 %, 2 mill over 25 år, kostnad 606.610 kr, totalt 2.606.610 kr

  Over 34 år

  fra 2,34 % (2,47 %*)

  *Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4.000 kr, depot på 1.300 kr og termin på 75 kr. Priseksempel: eff.rente 2,47 %, 2 mill over 25 år, kostnad 665.983 kr, totalt 2.665.983 kr

 • Hyttelån

  Hyttelån for unge (under 34 år)

  fra 1,99 % (eff. 2,09 %)

  Priseksempel: Eff.rente 2,09 %, 2 mill over 25 år, kostnad 558.070 kr, totalt 2.558.070 kr

  Hyttelån for voksne (fra 34 år)

  fra 2,04 % (eff. 2,14 %)

  Priseksempel: Eff.rente 2,14 %, 2 mill over 25 år, kostnad 572.682 kr, totalt 2.572.682 kr

 • Depositumslån rente

  Etableringsgebyr

  9,0 % 

  1500 kr

 • Forbrukslån

  16,50 %

  Forbrukslån ungdom

  16,50 %

  Priseksempel: Effektiv rente 21,59 %, kr 65.000 over 5 år, kostnad 37.720 kr, totalt 102.720 kr.

 • Rente av benyttet beløp
  Provisjon av innvilget beløp

  6,35 %

  0,33 %

  Priseksempel: Effektiv rente er beregnet ut fra et annuitetslån på kr. 2 millioner, eff. rente 6,73 % med 5 års nedbetaling. Kostnad kr 342.751, total kr. 2.342.751.

 • Innenfor 75 %, 3 års bindingstid

  1,79 % (eff. 1,89 %)

  Innenfor 75 %, 5 års bindingstid

  1,89 % (eff. 1,99 %)

  Innenfor 75 %, 10 års bindingstid

  2,19 % (eff. 2,30 %)

  Effektiv rente er beregnet ut fra månedlige terminer og lånebeløp på 2 mill. kr med løpetid 25 år, etablering på 4000 kr, depot på 1300 kr og terminomkostninger på 60 kr.

  Priseksempel: Effektiv rente ved 3 års binding 1,89 %. Kr 2.000.000 over 25 år, kostnad 500.142 kr, totalt 2.500.142 kr.

 • Lån til campingvogn og bobil

  Fra 3,75 %

  Priseksempel: Effektiv rente 6,08 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 23.822 kr, totalt 173.822 kr

 • Lån til båt under 7 meter

  Fra 5,95 %

  Priseksempel: Effektiv rente 8,69 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 34.062 kr, totalt 184.062 kr

  Lån til båt over 7 meter

  Fra 4,50 %

  Priseksempel: Effektiv rente 7,40 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 29.380 kr, totalt 179.380 kr

 • Lån til motorsykkel

  Fra 3,75 %

  Priseksempel: Effektiv rente 6,08 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 23.822 kr, totalt 173.822 kr

 • Lån til ATV og snøscooter 

  Fra 4,75 %

  Priseksempel: Effektiv rente 7,13 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 28.009. kr, totalt 178.009 kr

SPARING

 • Bruke *

  0,05 %

  Spare - barnets egen sparekonto *

  1 %

  Spare ung **

  1,40 %

  * Regningsbetaling fra sparekonto har samme pris som ordinær konto. Se priser under punktet betaling.
  ** Kort ikke tillatt på denne kontoen

 • Boligsparing for ungdom (BSU) under 34 år
  Ordinær rente:
  Dobbel rente:

   

  Boligsparing for ungdom (BSU) over 34 år

  2,80 %
  5,60 %


  0,15 %

  StartBSU under 34 år*

   

  StartBSU over 34 år*

  2,80 %
   

  0,15 %

  * Gebyr ved uttak utover overførsel til BSU eller boligformål.

  5 % av uttaksbeløp, min. 1000 kr

  Regningsbetaling fra sparekonto har samme pris som ordinær konto. Se priser under punktet betaling. Kort er ikke tillatt på sparekonto.

 • Sparekonto

  0,15 %

  * 12 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Utover dette prises uttaket
  med  2 % av uttaksbeløpet, minimumsbeløp kr 20.

  ** Betalinger fra sparekonto har samme pris som for ordinær
  konto. Se priser under punktet betaling ovenfor.

 • 12 måneders binding.
  Minimum 50 000 kr og maksimum 5.000.000 kr

  0,65 %

  Ved brudd på fastrenteinnskuddavtalen vil det påløpe et gebyr på 3 % pro anno av uttaket for resten av løpetiden.

  Regningsbetaling fra sparekonto har samme pris som ordinær konto. Se priser under punktet betaling.

 • Bruke Ung Voksen, Bruke Voksen og Brukskonto*

  0,00 %

  Depositumskonto

  Opprette konto i nettbank

  Opprette konto i lokalbank

  0,05 %

  500 kr

  1000 kr

  IPA høyrentekonto (ingen nytegning av avtale)

  0,15 %

  *Overtrekk er ikke tillatt. Overtredelse av bestemmelse gir rente 18 %.

  Regningsbetaling fra sparekonto har samme pris som ordinær konto. Se priser under punktet betaling. Kort er ikke tillatt på sparekonto.

AKSJER, VERDIPAPIRER OG DERIVATER

 • Opprettelse av Aksjesparekonto

  0 kr

  Flytting av aksjer, EK og fond til og fra SpareBank1 Nord-Norge

  0 kr

  Kjøp, bytte og salg av fond

  0 kr

  Årlig forvaltningskostnad av fond

  Kurtasje 0,05 % per handel, minimum 95 kr.

  Omkostninger kontohold/årsgebyr VPS - Samlet verdi per 31.12

  Under 100 000 kr
  100 000 – 1 000 000
  1 000 000 – 10 000 000 (per påbegynte million)
  Over 10 000 000 (per påbegynte million)

  Per konto
  0 kr

  225 kr

  + 75 kr

  + 25 kr

 • Samlet verdi per 31. desember

  Under 100 000 kr

  100 000 – 1 000 000

  1 000 000 – 10 000 000 (per påbegynte million)

  Over 10 000 000 (per påbegynte million)

  Per konto

  o kr

  225 kr

  + 75 kr

  + 25 kr

BETALING UTLAND

 • Papirbasert betaling (manuell registrering i banken)

  300 kr

  SEPA-betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  30 kr

  Ordinær betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal)

  50 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT ut

 • SEPA-betaling

  30 kr

  Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling

  50 kr

  Innenlands betaling i NOK

  0 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT inn

 • Tillegg for hastebetaling

  +250 kr

  Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger (OUR)

  +250 kr

  Meldingsreparasjon

  +100 kr

  Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto

  0 kr

  Registrering og endring av fast oppdrag utland

  100 kr

  Bekreftelse per fax eller e-post til mottaker eller avsender

  +100 kr

  Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag

  100 kr

  Kansellasjon av utført betaling

  250 kr

  Reklamasjon/etterlysning av utført betaling

  250 kr

  Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
  Klikk her for ytterligere informasjon om tilleggs- og ekstratjenester

ANDRE TJENESTER

 • Bestilling av grønt kort i nett og mobilbank*

  0 kr

  Bestilling av veihjelpsbevis og reiseforsikringsbevis i mobil- og nettbank*

  0 kr

  *du kan også få dette beviset i en av våre lokalbanker mot et gebyr, se betaling>manuelle prosesser i prislisten for pris.

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no