Landbruksforsikring

Driver du innen landbruk, trenger du fleksible forsikringsløsninger som er tilpasset dine behov.

Hos oss får du alle typer landbruksforsikringer, tilpasset ditt behov.
Har du tilleggsnæringer på gården kan du forsikre det hos oss.
Økonomisk trygghet enten du får skade på driftsbygninger, blir utsatt for en ulykke eller opplever smittsom sykdom.

Hvilke forsikringer dekker gårdsdriften din?

Landbruksbygg

Forsikring av landbruksbygg passer for både små og store landbruksbygninger, for eksempel uthus, driftsbygninger og lokaler for dyrehold. Forsikringen dekker blant annet brann, vannskade, tyveri, hærverk, skade på fastmontert produksjonsutstyr, tapte leieinntekter ved skade og yrkesskade for ulønnet arbeid.

 

Planteproduksjon

Forsikring for planteproduksjon er tilpasset gårdsdrift med planteproduksjon på friland. Forsikringen dekker skade og svikt i produksjonen. I tillegg dekker den driftstap ved svikt i avlingene. 

 

Produksjonsdyr

Forsikring av produksjonsdyr er tilpasset gårdsdrift med produksjon av blant annet kjøtt, melk og ost. Vi tilbyr ulike forsikringspakker etter gårdens og bedriftens behov.

 

Avlingsskade/-svikt

Forsikring av avling passer landbruksbedrifter som formidler og produserer avlinger, varer og innsatsmidler. Den dekker varer, høstet og bearbeidet avling, innsatsmidler, sesongvarer og egenproduserte varer.

 

Landbruksutstyr og driftsløsøre

Forsikring av landbruksutstyr og driftsløsøre omfatter utstyr, maskiner og redskap som brukes i landbruket og dekker disse ved blant annet skade, tyveri og hærverk.

 

Brannforsikring av dyr

En egen brannforsikring for dyr kan være viktig for de som har ett eller få dyr, for eksempel ved bo- og hobbylandbruk. Brannforsikringen dekker skade som skyldes brann, men kan også utvides til å dekke ventetid etter skade (avbrudd-/driftstap).

 

Traktor/arbeidsmaskin

Med arbeidsmaskinforsikring får du dekket traktorer, dumpere, kraner og andre arbeidsmaskiner som landbruket har. Ansvarsforsikringen er som regel lovpålagt, men du kan også velge delkasko eller kasko. I tillegg kan du oppgradere med tilleggsforsikringer etter gårdens behov.

 

Ulykkesforsikring landbruk

Driver du landbruk kan du forsikre deg selv og familien din med ulykkesforsikring for landbruk. Den dekker deg selv og (hvis avtalt) ektefelle/samboer frem til dere fyller 70 år, samt barn frem til de fyller 20 år. 

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?