Rådgivning

Hos oss får du hjelp med både små og store spørsmål knyttet til drift og utvikling av bedriften.

Du har alltid en fagperson du kan snakke med om bedriftens økonomi.
Våre spesialistrådgivere er tilgjengelig når du trenger hjelp i mer komplekse saker.
Vi har inngående bransjekunnskap som kommer din bedrift til gode.

Er du interessert og ønsker å bli kontaktet?


Hva kan vi hjelpe bedriften med?

Vår fagavdeling, bestående av statsautoriserte revisorer, skatterevisorer og andre dyktige fagfolk, tilbyr rådgivningstjenester som gjenspeiler behovene til din bedrift.

Drømmer du om å drive ditt eget selskap? Snakk med oss først, så får du tips og gode råd i den viktige etableringsfasen.

Vi ønsker at du skal ha forutsigbarhet, kontroll og oversikt. Vi gir deg korrekte beslutningsgrunnlag, oppfølging av tallene og analyser.

Aksjeloven stiller store krav til styrearbeid. Ved å leie inn en styresekretær fra oss får bedriften alt det formelle rundt styrearbeid på plass. Styresekretæren tar hånd om alt det praktiske rundt bedriftens styre, slik at styreleder og -medlemmer kan fokusere på bedriftens utvikling. 

Les mer om hvordan en styresekretær kan hjelpe bedriften

Vi kan bistå hvis bedriften står foran en omorganisering eller generasjonsskifte. Hvilken løsning som er best avhenger av situasjonen. Er det behov for ytterligere kompetanse bistår vi med å innhente både jurist og megler.

Lurer du på om du burde omdanne ditt selskap til aksjeselskap? Vi hjelper deg å vurdere dette ut fra lønnsomhet, likviditetsbehov og risiko.

Næringsvirksomhet innenfor fast eiendom har et komplisert regelverk knyttet til merverdiavgift. Kunnskap og god planlegging er viktig for god og langsiktig lønnsomhet i din virksomhet. Vi har spesialkompetanse på merverdiavgift og fast eiendom., og hjelper deg gjerne før du setter i verk byggetiltak eller et utleieforhold.

Selskaper kan av ulike årsaker få endret sitt behov for egenkapital. Det er da viktig at regler blir fulgt, at dokumenter blir sendt inn og tidsfrister blir overholdt. Vi kan reglene og har lang erfaring med både kontantinnskudd, tingsinnskudd, gjeldskonvertering og nedsettelse av aksjekapital. Ved kapitalbehov kan vi også bistå deg som kunde i møter med banken.

Ulike hendelser kan være årsak til ønske om å avvikle selskaper. Det er da viktig at regler blir fulgt, at dokumenter blir sendt inn og tidsfrister blir overholdt. Vi hjelper deg slik at avvikling blir gjennomført etter bestemmelsene i loven og at dokumenter blir korrekt sendt inn.

Ting å tenke på

Bytte regnskapsfører?

Å bytte regnskapsfører er enkelt og trygt, og skal gi verdi for deg og bedriften din. Vi ordner alt det praktiske for deg.


Har du riktig økonomisystem?

Vi bruker vår faglige kompetanse for å finne den best tilpassede systemløsningen for din bedrift.

Økonomisjef til leie

Visste du at bedriften kan leie en økonomisjef fra oss? Det gir deg et bedre beslutningsgrunnlag, og frigir tid slik at du kan jobbe med mer inntektsskapende aktiviteter.

Hva skal til for å omstille bedriften?

Er bedriften rett organisert? Skal neste generasjon overta? Hva med eiendom, skatt og moms? Vår fagavdeling kan hjelpe deg med vurdering av organisering, generasjonsskifte, selskapsform, skattefri omdanning fra ENK til AS og mye mer.

Trenger du hjelp med styrearbeidet?

Få det formelle rundt styrearbeid på plass ved å leie inn en styresekretær. Styresekretæren tar hånd om alt det praktiske rundt bedriftens styre, slik at styreleder og -medlemmer kan fokusere på utvikling av bedriften. 

Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som er et autorisert regnskapsførerselskap og et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.


Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }