Styrearbeid

Aksjeloven stiller store krav til styrearbeid og det påhviler styret et stort ansvar. La oss hjelpe deg slik at din virksomhet ivaretar et godt styrearbeid og har de lovpålagte formalitetene i orden.

 

Vi har 3 alternative pakkeløsninger som hjelper deg med styrearbeidet.

Styrerom small

Kun systemtilgang, vi tilrettelegger systemtilgang og hjelper deg i gang. Du ordner selv med dokumenter til styre og generalforsamling

Styrerom medium

Vi drifter systemtilgang  og fasiliterer møter / dokumenter, uten å delta i møtene

Styrerom large

Vi drifter systemer, dokumenter og deltar som styresekretær på alle møtene

Alle aksjeselskap har et styre, det gjelder uansett størrelse og aktiviteter. Ansvaret til den eller de som sitter i styret er først og fremst regulert i aksjeloven.  De største fallgruvene er: 

  • Mangler tiltak og dokumentasjon hvis selskapet går dårlig (konkurs og ansvar) 
  • Ikke behandlet årsregnskap og godkjent utbytte riktig i styre og generalforsamling 

Styre og generalforsamling utføres på ulike måter og litt før ofte ineffektivt eller med dårlig kvalitet. Det finnes en del programvare og dokumentmaler som er til hjelp.  Vi i SpareBank 1 Regnskapshuset har valgt Visma Boardroom (styrerom) som verktøy fordi det er enkelt, billig og integrert med årsoppgjørssystemet vi bruker.  I tillegg til at det er et system for styreadministrasjon ligger det aksjonærer og en effektiv måte å håndtere aksjonærinformasjon (aksjonærservice) og generalforsamlinger. 
Vi vet at bedriftene har ulike behov og ønsker, ofte ut i fra størrelse
og virksomhet.  Derfor har vi laget 3 forutsigbare styrerom pakker: 

  1. Bare systemet (vi tilrettelegger for deg) 
  2. System + hjelp med formalia (vær trygg ) 
  3. System + styresekretær (få en profesjonell med i styre og GF møter) 

Mange styrer betaler styrehonorar for eksterne styremedlemmer.  Siden vi etter vårt etiske regelverk vanligvis ikke kan være styremedlem, er vår kompetanse da tilgjengelig gjennom en rådgivingsavtale på styrerom/styresekretær mulig. 

Vi har ansatte med lang og bred erfaring fra styrearbeid, denne kompetansen er tilgjengelig for din virksomhet. Les mer om aksjelovens bestemmelser om forvaltningsplikt, tilsynsplikt og opplysningsplikt på lovdata.no.

Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som er et autorisert regnskapsførerselskap og et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.

Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus