Styrearbeid

Få det formelle rundt styrearbeid på plass ved å leie inn en styresekretær.

Styresekretæren tar hånd om alt det praktiske rundt bedriftens styre.
Styreleder og -medlemmer kan fokusere på bedriftens utvikling.
Styrearbeidet effektiviseres med en skybasert styre- og generalforsamlingsportal.

Er du interessert og ønsker å bli kontaktet?Hva kan en styresekretær hjelpe bedriften med?

Styresekretæren kaller inn til styremøter, håndterer behov for vararepresentanter og bistår i utarbeidelse og utsendelse av styredokumenter. Arkivering av dokumenter som vedtekter, aksjonæravtaler, protokoller fra styremøter og generalforsamlinger er også oppgaver vi kan ta oss av. Styresekretæren kan være med å utarbeide maler og standarder for styredokumenter og protokoller, og selvfølgelig også føre protokollen fra møtene. Grunnlag for utbetaling av styrehonorar er også en oppgave styresekretæren kan ta seg av.

Styresekretæren kan sikre god informasjonsdeling til styremedlemmene, og sørge for at de alltid har oppdatert informasjon om regnskap og økonomi.

Sammen med daglig leder kan styresekretæren utarbeide en årsplan for styret slik at viktige saker kommer på saklisten til rett tid.

Styresekretæren kan føre aksjeeierbok og oppdatere oversikt over bedriftens aksjonærer i Brønnøysundregistrene.

Revisjonspliktige bedrifter skal ha årlig møte med revisor uten daglig leder til stede. Styresekretær kan arrangere dette møtet og sørge for referat fra møtet.

Innkalling til bedriftens generalforsamling, føring av protokoll, innhenting av signaturer og arkivering er oppgaver en styresekretær kan ta seg av. 

Evaluering er viktig for å finne frem til forbedringstiltak i form av forbedret kompetanse og arbeidsform i styret. En innleid styresekretær kan fasilitere en slik evaluering.

Fremtidens styrerom 

Orgbrain er neste generasjons styre- og generalforsamlingsportal, som gir deg alt du trenger for å organisere og holde orden på de sentrale prosessene i styrearbeid. Vi er forhandler av Orgbrain, og kan hjelpe deg i gang.

Unngå fallgruvene

Ansvaret til den eller de som sitter i styret er først og fremst regulert i aksjeloven. De største fallgruvene er manglende tiltak og dokumentasjon hvis selskapet går dårlig (konkurs og ansvar), og at årsregnskap og godkjent utbytte ikke er behandlet riktig i styre og generalforsamling. Med en erfaren styresekretær på laget kan bedriften være trygg på at alt det formelle ivaretas.


Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som er et autorisert regnskapsførerselskap og et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.


Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }