Styrearbeid

Aksjeloven stiller store krav til styrearbeid og det påhviler styret et stort ansvar. La oss hjelpe deg slik at din virksomhet ivaretar et godt styrearbeid og har de lovpålagte formalitetene i orden.

Styret kan være en viktig ressurs for utvikling. Effektiviser styrearbeidet med skybasert system til styrearbeid.
Styret skal ha informasjon om økonomi, drift og status – vi kan hjelpe.
Vi kan være styresekretær for ditt selskap.

Er du interessert og ønsker å bli kontaktet?

Få hjelp av en styresekretær

Våre rådgivere har kompetanse innen styrearbeid og kan være styresekretær for styret. Dette er ikke en valgt formell rolle, men en leid konsulenttjeneste fra SpareBank1 Regnskapshuset. Tjenesten koster ofte ikke mer enn honorar til et styremedlem eller styreleder. 

En styresekretær kan:

  • Holde orden i innkallinger og referater   
  • Sikre riktig "årshjul" for styret
  • Sikre informasjonsdeling til styremedlemmene
  • Sikre rett informasjon om regnskap og økonomi til styret

Fremtidens styrerom 

Orgbrain er neste generasjons styre- og generalforsamlingsportal, som gir deg alt du trenger for å organisere og holde orden på de sentrale prosessene i styrearbeid. Vi gjør det enklere, sikrere og mer behagelig å sitte i styrer. 


Unngå fallgruvene

Ansvaret til den eller de som sitter i styret er først og fremst regulert i aksjeloven. De største fallgruvene er manglende tiltak og dokumentasjon hvis selskapet går dårlig (konkurs og ansvar), og at årsregnskap og godkjent utbytte ikke er behandlet riktig i styre og generalforsamling.


Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som er et autorisert regnskapsførerselskap og et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.


Kontakt oss

Telefon
416 09 999 eller
915 02244

Våre kontorer
Finn ditt regnskapshus