Styrearbeid

Aksjeloven stiller store krav til styrearbeid og det påhviler styret et stort ansvar. La oss hjelpe deg slik at din virksomhet ivaretar et godt styrearbeid og har de lovpålagte formalitetene i orden.

Styresekretær
Styrerådgiver
Strategisk samtalepartner

Vi har ansatte med lang og bred erfaring fra styrearbeid, denne kompetansen er tilgjengelig for din virksomhet. Les mer om aksjelovens bestemmelser om forvaltningsplikt, tilsynsplikt og opplysningsplikt på lovdata.no.

Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som er et autorisert regnskapsførerselskap og et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.