Avvikling

Ulike hendelser kan være årsak til ønske om å avvikle selskaper. Det er da viktig at regler blir fulgt, at dokumenter blir sendt inn og tidsfrister blir overholdt.

Ikke grunnlag for videre drift
Ikke ønske om videre drift
Muligheter og alternative løsninger

Vi hjelper deg slik at avvikling blir gjennomført etter bestemmelsene i loven og at dokumenter blir korrekt sendt inn.


Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som er et autorisert regnskapsførerselskap og et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.