Budsjett, regnskapsoppfølging og analyse

Vi ønsker at du skal ha forutsigbarhet, kontroll og oversikt. Vi gir deg korrekte beslutningsgrunnlag, oppfølging av tallene og analyser.

Gode rapporter med kommentarer
Bransjer og nøkkeltall
Budsjett og prognose

Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som er et autorisert regnskapsførerselskap og et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.