Kapitaldekning

Selskaper kan av ulike årsaker få endret sitt behov for egenkapital. Det er da viktig at regler blir fulgt, at dokumenter blir sendt inn og tidsfrister blir overholdt.

Kapitaløkning
Kapitalnedsettelse
Dialog og møter med bank

Vi kan reglene og har lang erfaring med både kontantinnskudd, tingsinnskudd, gjeldskonvertering og nedsettelse av aksjekapital. Ved kapitalbehov kan vi også bistå deg som kunde i møter med banken.


Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som er et autorisert regnskapsførerselskap og et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.