Selskapsstruktur, fusjon/fisjon

Behovet for omorganisering kan i mange tilfeller være til stede. Ved slike omorganiseringer vil vi kunne bistå. Hvilken løsning som er best avhenger av situasjonen.

Fusjon og fisjon
Omorganisering og generasjonsskifte
Verdivurdering

Vi hjelper deg slik at omorganiseringer gir et best mulig resultat. Er det behov for ytterligere kompetanse så bistår vi både med å innhente både jurist og megler.


Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som er et autorisert regnskapsførerselskap og et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.