Skattefri omdanning

Lurer du på om du burde omdanne ditt selskap til aksjeselskap? Vi hjelper deg å vurdere dette ut fra lønnsomhet, likviditetsbehov og risiko.

Muligheter og beslutning
Lønnsomhet, kapitalbehov og risiko
Dokumenter, formalia og prosessen videre

Vi har rådgivere som har omdanning som sitt fagfelt. Vil du vite mer om mulighetene?


Tjenestene leveres av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, som er et autorisert regnskapsførerselskap og et datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge.