Sikre din økonomiske fremtid

Vi har to personforsikringer som kan passe for deg. Uførepensjon sikrer deg hvis du ikke kan jobbe som før, mens livsforsikring gir trygghet til dine nærmeste.


Uførepensjon

  • Uførepensjon utbetales som et fast månedlig beløp. 
  • Du får utbetaling både ved varig og midlertidig uførhet, helt frem til du blir pensjonist.
  • Sikrer deg inntekt selv om du ikke kan jobbe. 

 

Livsforsikring

  • En livsforsikring gir familien din en engangsutbetaling ved død, uansett årsak
  • Utbetalingen er skattefri, du velger beløp fra 1–3 MNOK og hvem det skal gå til
  • Gir dine etterlatte mulighet til å nedbetale gjeld og betjene boliglånet