Spare

Det finnes ulike måter å spare på. Du kan spare på konto, i fond, kjøpe aksjer eller spare til pensjon.

pensjon

Usikker på hvordan du bør spare?

De fleste vet at sparing er viktig, men hva skal du spare til og hvordan? Her er våre anbefalinger. 

 

PS! Anbefalingene ovenfor gjelder på generelt grunnlag og er ikke å regne som personlig investeringsråd.