Hva dekker båtforsikringen?

Skal du kjøpe båt eller ønsker du å flytte forsikringen? Du kan velge mellom tre typer båtforsikringer - minikasko, kasko og toppkasko. Toppkasko er den beste forsikringen.
 

Dekninger Toppkasko
 
Kasko
 
Delkasko
(minikasko)
Ansvar og rettshjelp
Fører- og passasjerulykke 
Brann
Tyveri, innbrudd og hærverk
Båtredning og vrakfjerning
Fastmontert tilleggsutstyr (inntil 20.000 kr)
Personlige eiendeler oppbevart i båt 100.000 kroner 50.000 kroner 50.000 kroner
Skader på egen båt (inkl. under transport)  
Brudd på mast eller bom  
Skade på motor som følge av infisert eller forurenset drivstoff  
Ferieavbrudd 1.500 kr pr. dag/15 dager 1.000 kr pr. dag/10 dager  
Tilhørende jolle    
Skade på seil og motor Inntil 10 år gammel    
Skade på opplagsutstyr    
Ny båt ved totalskade på inntil 3 år gammel båt    

Oversikten over dekningene ovenfor er forenklet. For fullstendig vilkår, se vilkår og IPID

Hva dekkes ikke av båtforsikringen?

Båtforsikringen dekker mye, men den dekker ikke alt. Her er et par ting båtforsikringen ikke dekker som det kan være greit å være klar over:

  • Når båten blir kjørt i båtrace eller i fartskonkurranse.
  • Skade som skyldes nedbør, frost eller berøring med is. Hvis båten ligger i boblehavn dekkes likevel skader forårsaket av isberøring.
  • Når båten blir kjørt av noen som er påvirket av alkohol (over lovlig nivå), narkotika eller sterke medisiner.
  • Skader på motor og drivverk som følge av chipping eller trimming.
  • Skader som skjer under grov uaktsomhet.
    Du kan også få redusert erstatning dersom det skjer skader mens du er uaktsom, som for eksempel om du sovner bak rattet, kjører over fartsgrensa eller bryter sjøveisreglene.
mann på flyplass klar for å reise med reiseforsikring

Båtforsikring-kalkulator

Ønsker du å få pris før du kjøper forsikringen? 


Båtforsikring med feriegaranti

Hvis du skulle være uheldig å få skade på båten etter påbegynt ferie, erstattes utgifter til leiebåt, leiebil og alternativ overnatting med inntil kr 1.000 kroner per dag (kasko) og 1.500 kroner per dag (toppkasko).

Erstatningen gjelder for restrerende antall dager av planlagt ferie (maks 10 dager for kasko og 15 dager for toppkasko).


Båtforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du båtforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Hva er IPID?

Forsikre båthenger?

Med forsikring av båthengeren dekkes skader som følge av brann, tyveri, sammenstøt, utforkjøring, velting og hærverk, samt transport av skadet tilhenger til verksted. 
 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }