Ja, vi elsker nordnorsk dugnad

17. mai-feiringene i Nord-Norge får til sammen 2.510.000 kroner i støtte fra Samfunnsløftet.

En annerledes nasjonaldag

Årets nasjonaldag blir annerledes, også her nord. Vi har likevel frivillige lag og foreninger som sørger for at den blir minneverdig og gledelig – og i festpynta lokalsamfunn.

Samfunnsløftet støtter 230 lag og foreninger med 2.510.000 kroner til sammen  for innsatsen de gjør for de alternative 17. mai-feiringene i landsdelen. Støtten er forhåpentlig også et kjærkomment tilskudd til klubbkassene i disse foreningene. Det vet vi den nordnorske frivilligheten trenger i koronakrisa, ikke minst fordi så mange arrangement blir avlyst.


Se hva som skjer der du bor