Dokumentasjon på vergeansvar

Skal du bestille produkter til et barn du har vergeansvar for alene eller er fosterforelder til, må vergeansvaret dokumenteres. 

På Altinn kan du bestille bekreftelse på foreldreansvar, som viser hvilket foreldreansvar som er registrert på et barn. Denne bekreftelsen kan du bruke for å bestille produkter til barnet hos oss. 

Les mer og bestill hos Skatteetaten