Viktig informasjon om LEI-kode

Det er et krav at alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter har en gyldig LEI-kode.

Hva er en LEI-kode?
LEI står for Legal Entity Identifier, og er en global standard for å kunne identifisere selskaper. Tenk på det som et internasjonalt organisasjonsnummer. Koden er 20-sifret og består av både tall og bokstaver. Denne blir tildelt av en Local Operating Unit (LOU).

Hvem må ha en LEI-kode?
Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha en gyldig LEI-kode. Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, renteswap, FX forward og FX swap, opsjoner og andre derivater. FX spot omfattes ikke.

Hvorfor må man ha en LEI-kode?
Nye EU-regelverk (EMIR og MIFID II) er innført med virkning også for Norge. EMIR medfører rapporteringsplikt for all handel av derivater til et sentralt handelsregister. MIFID II medfører rapportering av enkelte handler til Finanstilsynet.

Rapporteringsplikt ved derivathandel
EMIR: Derivatkontrakter rapporteres til et autorisert handelsregister. Finansmyndighetene i hvert enkelt EØS-land vil da få innsyn i alle handler gjort av bedrifter i sitt eget land. Det vil være obligatorisk for begge parter å innrapportere handelen, men SpareBank 1 Nord-Norge vil tilby sine kunder å rapportere på deres vegne.

Vår oppfordring
Vi oppfordrer alle våre bedriftskunder som handler i finansielle instrumenter om å anskaffe LEI-kode snarest mulig. SpareBank 1 Nord-Norges LEI-kode er 549300SXM92LQ05OJQ76.

Her kan du etablere LEI-kode: