Verge og disponent

Lurer du på hva en verge er, og hvordan foreldre eller verger kan disponere et barns konto? Her finner du svaret. 


Hva er en verge?

Med verge mener vi biologiske foreldre, adoptivforeldre og verge(r) utnevnt av statsforvalteren. Steforeldre som ikke har adoptert barnet er ikke verger etter loven.   

Hvordan kan foreldre (verger) disponere barnets konto?

Disponeres av foreldrene hver for seg:

Barnets konto blir synlig i begges nettbank/mobilbank, og begge kan overføre både til og fra konto.  

Disponeres av foreldrene i fellesskap:

Barnets konto blir synlig i begges nettbank/mobilbank. Begge kan overføre til konto. For overføring fra konto må begge sende likelydende melding til vårt kundesenter fra egen nettbank.  

Disponeres av en forelder alene:

Barnets konto blir synlig i nettbank/mobilbank til forelder som oppretter kontoen. Dersom forelder ikke har eneansvar krever dette skriftlig erklæring i form av gavebrev. Gavebrev og kontoavtalen blir tilsendt på e-post for signering med BankID. Banken er lovpålagt å gi skriftlig melding til den andre vergen om åpning av konto.

Hvordan opprette bankkonto og kort til mindreårig asylsøker?

Hvis du er verge for en mindreårig asylsøker og ønsker bankkonto og kort til den mindreårige, må du selv være kunde hos oss eller bli kunde. Når du har mottatt vergefullmakten fra Fylkesmannen, kan du og den mindreårige gå i din nærmeste lokalbank for å få konto og kort. Ta med vergefullmakten og egen legitimasjon. Den mindreårige må ha med følgende dokumentasjon:

  • Pass eller reisebevis for flyktninger som har bilde, passnummer, hvem det er utstedt av og dato for utstedelse.
  • Norsk fødselsnummer eller D-nummer.
  • Kopi av oppholdstillatelsen