Verge og disponent

Her finner du forklaring på hva en verge er, og en oversikt over ulike måter du/dere kan disponere barnets konto på. 


Hva er en verge?

Med verge mener vi biologiske foreldre, adoptivforeldre og verge(r) utnevnt av Fylkesmannen. Steforeldre som ikke har adoptert barnet er ikke verger etter loven.   

Hvordan disponere barnets konto?

Disponere kontoen hver for seg:

Barnets konto tilgjengeliggjøres for bruk i vergenes nettbank/mobilbank. Kontoen kan disponeres av den enkelte verge hver for seg.  

Disponere kontoen i fellesskap:

Barnets konto vil ikke tilgjengeliggjøres for bruk i vergenes nettbank/mobilbank. Bruk fra mindreåriges konto kan kun gjøres i fellesskap med signatur fra begge vergene.  

Disponere kontoen alene:

Barnets konto disponeres og tilgjengeliggjøres for bruk i verge 1 sin nettbank/mobilbank. Nb! Dette krever skriftlig erklæring av verge 1 (skriftlig erklæring og kontoavtalen blir tilsendt på epost for signering med BankID). Banken sender lovpålagt skriftlig melding til verge 2 om åpning av konto.

Hvordan opprette bankkonto og kort til mindreårig asylsøker?

Hvis du er verge for en mindreårig asylsøker og ønsker bankkonto og kort til den mindreårige, må du selv være kunde hos oss eller bli kunde. Når du har mottatt vergefullmakten fra Fylkesmannen, kan du og den mindreårige gå i din nærmeste lokalbank for å få konto og kort. Ta med vergefullmakten og egen legitimasjon. Den mindreårige må ha med følgende dokumentasjon:

  • Pass eller reisebevis for flyktninger som har bilde, passnummer, hvem det er utstedt av og dato for utstedelse.
  • Norsk personnummer eller D-nummer.
  • Kopi av oppholdstillatelsen