Verge og disponent

Her finner du forklaring på hva en verge er, og en oversikt over ulike måter du/dere kan disponere barnets konto på. 


Hva er en verge?

Med verge mener vi biologiske foreldre, adoptivforeldre og verge(r) utnevnt av Fylkesmannen. Steforeldre som ikke har adoptert barnet er ikke verger etter loven.   

Hvordan disponere barnets konto?

Disponere kontoen hver for seg:

Barnets konto tilgjengeliggjøres for bruk i vergenes nettbank/mobilbank. Kontoen kan disponeres av den enkelte verge hver for seg.  

Disponere kontoen i fellesskap:

Barnets konto vil ikke tilgjengeliggjøres for bruk i vergenes nettbank/mobilbank. Bruk fra mindreåriges konto kan kun gjøres i fellesskap med signatur fra begge vergene.  

Disponere kontoen alene:

Barnets konto disponeres og tilgjengeliggjøres for bruk i verge 1 sin nettbank/mobilbank. Nb! Dette krever skriftlig erklæring av verge 1 (skriftlig erklæring og kontoavtalen blir tilsendt på epost for signering med BankID). Banken sender lovpålagt skriftlig melding til verge 2 om åpning av konto.