Hva dekker forsikringen når barn ødelegger?

Noen ganger er barna uheldig og påfører skader på andre personer eller andres ting. Det kan også gjelde for deg eller partneren din. Da kan du bli rettslig erstatningsansvarlig for skaden, og det er her ansvarsforsikringen kommer inn. Det skal for øvrig veldig mye til før barn under 12 år blir erstatningsansvarlig. De fleste forsikringer har en ansvarsdekning inkludert, som for eksempel hus-, hytte-, reise- og innboforsikringen

For å vite hvem som er inkludert i forsikringen må du logge inn å se forsikringsavtalen under den aktuelle forsikringen.

Når kan du bli ansvarlig for skade?
Hvis du får ansvaret for skade på andre personer eller tingene deres, kan det fort bli dyrt. Det kan for eksempel skje hvis du, partneren din eller barna dine:

  • er uoppmerksom i skibakken og skader en annen person
  • går tur med hunden og den angriper og skader en annen hund i parken
  • sykler i gata, skraper opp og skader en parkert bil
  • er på utenlandsreise og skader andre personer eller tingene deres

Det kan være greit å vite at det bare er uaktsomme handlinger som dekkes av forsikringen. Forsettlige handlinger (når noe gjøres med viten og vilje) eller tilfeldige uhell ingen har skyld i, er ikke dekket. Det kan også bli avslag eller avkortning ved påvirkning av for eksempel alkohol.

Har det skjedd en skade?
Ansvarforsikringen dekker mye, men den dekker ikke alt. Det betyr blant annet at hvis du ikke er juridisk erstatningsansvarlig etter en skade, så dekker heller ikke forsikringen kravet fra den andre parten.

Hvis skaden gjelder på egne ting, se uhellsforsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }