• Per i dag er det slik at kjørescoren følger hver unike bil. Dette betyr at kjørescoren ikke kan hentes over på din nye bil/andre biler.