Jeg har kjøpt ny bil. Følger min gamle score over på den nye bilen?

Per i dag er det slik at kjørescoren følger hver unike bil. Dette betyr at kjørescoren ikke kan hentes over på din nye bil/andre biler.