• Når avgangen er forsinket

    • Ta kontakt med transportøren – de kan ofte hjelpe deg der og da.
    • Ta vare på kvitteringer på utlegg, billetter og bekreftelse på forsinket transport.
    • Du trenger ikke å melde hendelsen til oss før du kommer hjem.

    Medfører en forsinket avgang ekstra overnatting, kan du få dette dekket av oss.

    Når du kommer for sent til forhåndsbestilt transport

    • Ta kontakt med fly, tog- eller busselskapet som er årsaken til at du ikke rakk frem.
    • Ta vare på kvitteringer på utlegg, billetter og bekreftelse på forsinket transport.
    • Ring oss for erstatning når du kommer hjem eller hvis du trenger hjelp.

    Medfører forsinkelsen ekstra reiseutgifter for å innhente fastlagt reiserute, kan dette dekkes av oss.

    Er all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig kan vi ofte avklare saken direkte. Ring oss på (+47 915 02300).

    Greit å tenke på

    Kontakt ansvarlig transportør. Ofte kan de ordne mye med en gang.