Har Datatilsynet godkjent Smart bilforsikring fra SpareBank 1?

Datatilsynet har gitt SpareBank 1 konsesjon til å håndtere data om kjøremønstrene fra våre kunder med Smart bilforsikring. Tilsynet ser positivt på at dataene ikke forteller hvor bilen er – ut fra datasikkerhet og personvernhensyn.