Hva er psykologisk førstehjelp?

Psykologisk førstehjelp er rask psykisk hjelp etter alvorlige og traumatiske hendelser. Om du opplever for eksempel ulykke, vold eller plutselig dødsfall, kan dette gi tunge psykiske påkjenninger. Enten du selv blir involvert, eller blir vitne til hendelsen, kan slike opplevelser føre til at du reagerer med intense følelser.

Er du kunde hos oss garanterer vi (psykologisk førstehjelp og) tid med psykolog innen 24 timer for å hjelpe deg gjennom krisen og redusere risikoen for senvirkninger. Psykologisk førstehjelp er inkludert følgende forsikringer:

Psykologisk førstehjelp er gratis for deg, din ektefelle/samboer og dine barn i samme husstand. Den gjelder for felles konsultasjon(er), forutsatt at det er for samme hendelse som deg. 

Les mer om psykologisk førstehjelp hos vår samarbeidspartner Dr. Dropin