Dekker innboforsikringen rullestolen min?

Alle typer rullestoler både med og uten elektrisk motor er dekket av innboforsikringen. Når det gjelder elektriske rullestoler følger vi myndighetens definisjon og krav til elektriske rullestoler. Kravet er at de kan veie inntil 250 kg og kjøre i en hastighet på maks 15 km/t. 

Hvis du har mottatt rullestol fra NAV (hjelpemiddelsentralen) er det NAV som eier rullestolen. Det vil si at skader på, eller tyveri av rullestolen vil NAV reparere, eller erstatte med ny rullestol. Hvis det er inngått en skriftlig kontrakt hvor du påtar deg forsikringsplikten av rullestolen vil den være dekket av innboforsikringen.

Hvis du selv eier en elektrisk rullestol må den være innenfor myndighetens krav til blant annet fart og vekt for at den skal være dekket av forsikringen. Innboforsikringen dekker da rullestolen på lik linje med annet innbo, i henhold til vilkårene