Har TomTom avklart med bilprodusentene om det er greit å bruke bilens diagnoseport til smartpluggen?

Bilprodusentene åpner opp for at tredjeparter kan hente ut data fra bilen gjennom diagnoseporten. Dette har vært standard siden 2004. Bruk av TomToms smartplugg påvirker ikke garantien på bilen.