Hvem eier dataene som overføres om bilens kjøring, og hva vil de bli brukt til?

SpareBank 1 er ansvarlig for alle data som hentes inn og overføres i din Smart bilforsikring. Det er likevel du som sitter i førersetet – det er din forsikring. Du kan få innsyn i alle data vi har registrert. Og husk at alle data vil bli slettet når de ikke lenger er relevante for forsikringsprisen din, eller etter at du eventuelt sier opp din Smart bilforsikring. Vi lagrer dataene dine i inntil 15 måneder. Hvis du selv ber om det kan du få tilgang til kjøredataene dine i Spinn-appen i inntil tre år. Du har førstehåndstilgang til dataene gjennom Spinn-appen, hvor du kan følge med og få oversikt over de registrerte kjøredataene.

SpareBank 1 får aldri overført data om enkeltturer. Det som skjer er at smartpluggen «teller opp» antallet hendelser per dag. Det er disse tallene vi benytter for å vurdere din kjøring og som gir deg høy eller lav kjørescore.