Hvor store prisfordeler kan man oppnå ved Smart bilforsikring?

Det viktigste når det gjelder pris er at du aldri får høyere pris med smartforsikring enn med en tradisjonell forsikring. Du får en prisreduksjon på 5 % allerede når du kjøper forsikringen. Kjører du med flyt og oppnår høy kjørescore gjennom året, vil du kunne få høyere prisreduksjon, opp mot rundt 15 %.

Etter hvert som vi får erfaring med kjøring på norske veier, vil vi se hva slags effekt Smart bilforsikring har på skadereduksjon. Vi vil da justere prisene slik at de gjenspeiler den faktiske risikoen kjøringen av bilen utgjør.