• Informasjonen som hentes fra bilen blir kryptert allerede i smartpluggen, før de overføres via Bluetooth til din smarttelefon og videre til vår underleverandør TomTom. Der blir dataene dekryptert og sendt til forsikringsselskapet som gjennomfører scoreanalyser.