Hvorfor valgte SpareBank 1 TomTom Telematics som leverandør av smartpluggen?

TomTom er valgt etter en omfattende prosess hvor en rekke europeiske og amerikanske leverandører ble grundig vurdert og testet. TomTom er en fremtidsrettet leverandør som har produkter av høy kvalitet, og deres fokus på datasikkerhet og personvern har vært avgjørende for vårt valg.

Samtidig er TomTom en anerkjent merkevare med bred erfaring fra leveranser til bilindustrien. Det har også vært viktig for oss med tanke på fremtidige muligheter.