• Beløpsgrensen for varekjøp er 10.000 kroner i løpet av 4 dager, og for minibankuttak er det 3.500 kroner i løpet av 7 dager. 

    Det er ingen øvre grense for hvor mye penger som kan settes inn på kortet.

    Beløpsgrensen for overføringer i Spink-appen er 1.000 kr per 4 dager.