• På bankkort for barn er det beløpsgrenser for uttak i minibank på 3.500 kroner i løpet av 7 dager. Ved
    varekjøp er grensen 10.000 kroner i løpet av 4 dager.