• Du bestiller kort til disponent i mobilbank eller nettbank under Kort og valget «Gå til kontodeling». Finn kontoen du ønsker disponenten skal bestille kort på, og huk av for «Kan bestille bankkort». Når dette er på plass kan den som disponerer kontoen bestille kort selv her i sin mobilbank eller nettbank: