Hvordan fungerer et annuitetslån?

Med et annuitetslån betaler du samme beløp hver måned gjennom hele lånets løpetid gitt at renten er uforandret. Etter hvert som du nedbetaler lånet, blir renteandelen mindre og avdragsdelen høyere.                                                                                                       

Søylene viser fordelingen mellom renter og avdrag.
Renteandelen faller, mens avdragsdelen øker tilsvarende.