• Å refinansiere vil si å gjøre endringer på eksisterende gjeld. Her er tre eksempler på refinansiering av boliglån:

  Du slår sammen lån:
  Har du flere lån som til sammen utgjør mindre enn 85 % av verdien på boligen din, kan du slå sammen disse til ett lån, med én rente og én nedbetalingsplan.

  Du får lavere rente: 
  Boligen din har steget i verdi og/eller du har betalt ned så mye på lånet at du har lavere belåningsgrad og dermed kan få lavere rente.

  Du øker lånet ditt i banken: 
  Hvis du skal pusse opp eller gjøre andre investeringer kan du øke lånet du har på boligen din i dag.