• Ved kjøp av felles bolig anbefaler vi alle samboere å skrive under på en avtale som tydelig viser hvilke eiendeler som tilhører hvem og hva som skjer ved samlivsbrudd. Du kan laste ned vår mal for samboeravtale og bruke denne som utgangspunkt. Last ned samboeravtale.