Hva koster det å ha pensjonskapitalbevis?

Du betaler et årlig avtalegebyr på 0,5 % av grunnbeløpet (G) i folketrygden, men aldri mer enn 2 % av saldo (1 G er for tiden 118.620 kroner). Har du ikke godkjent at vi kan sende deg informasjonen digitalt har du et årlig avtalegebyr på 0,6 %, men aldri mer enn 2,4 % av saldo. I tillegg kommer forvaltningskostnader som avhenger av din spareprofil eller ditt investeringsvalg. 

Er du 35 år, e-kunde og har 50 000 i saldo på et pensjonskapitalbevis blir kostnadene det første året cirka:

Avtalegebyr 507 kr
Et gebyr for administrasjon av avtalen (0,5 % av G).  
Forvaltning 675 kr
Kostnader for aktiv forvaltning av beviset (alderstilpasset, 1,35 % av sparesaldo).  
Sum kostnader første år 1182 kr
Kostnader beregnes ut fra saldoen din og trekkes automatisk.