Hva er aktiv forvaltning, indeksforvaltning og Svanemerket forvaltning?

Trygg avkastning for en bærekraftig fremtid

Alle våre forvaltningsalternativ er spesialtilpasset for langsiktig pensjonssparing. Vi forvalter ikke fond selv, men velger ut fond fra erfarne fondsforvaltere i inn- og utland og setter dem sammen til spareprofiler.

Kjernen i våre forvaltningsstrategier er å sikre en langsiktig og solid avkastning uten at din pensjon utsettes for unødvendig risiko. Alle våre alternativer følger «beste bærekrafts prosess» innenfor sin forvaltningskategori.

Aktiv
SpareBank 1 Forsikring
Vår aktive forvaltning kjennetegnes av uavhengighet som betyr at vi kan velge fritt blant verdens beste fondsforvaltere. Dette mener vi er helt grunnleggende for å skape god meravkastning over tid. Forvaltningen styres av kunnskap og forventninger til fremtiden.

Alle våre aktive forvaltere har samfunnsansvarlig og bærekraftig forvaltning som en integrert del av sin forvaltning, styrt av FNs bærekraftmål, øvrige konvensjoner og lovgivning på området. 

Odin
For privat pensjonssparing (IPS og Pensjonssparekonto) tilbys også fond forvaltet av det lokale søsterselskapet Odin, som settes sammen til spareprofiler av oss i SpareBank 1 Forsikring. 

Indeks
Indeksforvaltning handler om å kopierer markedet så billig som mulig og styres ikke av forventninger til fremtiden. Kapitalen plasseres automatisk basert på valgt referanseindeks, som er en målestokk for verdien av aksjene/verdipapirene i et marked eller på en børs.   

Miks
Miks-forvaltning er en kombinasjon av 50% aktiv og 50% indeksforvaltning.

Svanemerket
Svanemerket har vært Nordens offisielle miljømerking i snart 30 år med fokus på samfunnsansvar og bærekraft. Her utelukkes blant annet investering i fossil energi (olje, gass og kull) og bedrifter som våpen-, tobakk- og spillindustrien. Forvaltningen følger en utvidet eksklusjonsliste og investerer i selskaper som oppnår høy bærekraftscore av MSCI (Morgan Stanley Capital International).

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }